صفحه اصلی / آرشیو برچسب: جزیره کیش، صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، گردشگری الکترونی.

آرشیو برچسب: جزیره کیش، صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، گردشگری الکترونی.

ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش

چکیده یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری است و این صنعت، اهمیت زیادی در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال، منبع درآمد برای دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد. برای ورود به بازار رقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین …

مطالعه بیشتر