صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / هجمه به اتاق و مسئولیتهای ما/تضعیف جایگاه اتاق ایران اقدام نادرستی است
هجمه به اتاق و مسئولیتهای ما/تضعیف جایگاه اتاق ایران اقدام نادرستی است

علیرضا محمدي دانیالی، عضو هیات نمایندگان و رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق ایران»

هجمه به اتاق و مسئولیتهای ما/تضعیف جایگاه اتاق ایران اقدام نادرستی است

علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌خانگی کشور در نطق پیش از دستور بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌صورت دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است.

علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان و رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نطق پیش از دستور بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌صورت دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است.

محمدی دانیالی تأکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش خصوصی را در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند.

وی بررسی ساختار درونی، آسیب‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد.

علیرضا دانیالی

متن کامل سخنرانی علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان و رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی به شرح زیر است:

 

هجمه به اتاق و مسئولیت‌های ما

به عنوان عضوی کوچک از صنعت لوازم خانگی کشور و عضوی از هیات نمایندگان اتاق، نکات زیر را خدمت هیات رئیسه و هیات نمایندگان ارائه می نمایم :
۱- سخنی با مسئولان
۲- دفاع از تمامیت اتاق
۳- بازآفرینی سازمان مدیریتی اتاق

نقد و بررسی و آینده نگری درون سازمانی اتاق، خدای ناکرده به معنی نا سپاسی از تلاش و زحمات صادقانه رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران و هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور نبوده و با شناختی که از همه بزرگواران داریم حتما آنرا در جهت بهبود انجام وظـایف و وکالـت همه همکاران به نمایندگی بیش از ۰۰۰,۵۰ عضو محترم اتاق در سراسر کشور می دانم.

۱-سخنی با مسئولین :

دولت (حاکمیت) در ایران:

۱-۱-بیش از %۸۰ اقتصاد ملی را در تصاحب دارد.
۱-۲-رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریبا صفر درصد است.
۱-۳-تورم دهه ۹۰ معادل %۲۸/۲ بوده است.

۱-۴-قدرت خرید مردم طی دهه ۹۰ به میزان %۳۴ کاهش یافته است.
۱-۵ -شاخص فساد ۱۴۹ از ۱۸۰کشور بر اساس گزارش سازمانی شفافیت ۲۰۲۰

در این شرایط با :

۱-تغییر قانون اتاق و قرار دادن تحت نظارت سه قوه
۲-کاهش بودجه اتاق در قانون بودجه ۱۴۰۱
۳-طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق ایران
میخواهند این استقلال نسبی اتاق را هم بگیرند!

۲ -دفاع از تمامیت اتاق :

برای دفاع از تمامیت و استقلال:

*پارلمان بخش خصوصی
*تجمیع نظرات و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و بازرگانی به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور
*ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه


اتاق با داشتن :

بیش از ۰۰۰/۵۰ عضو کارآفرین کشور و نیروی بزرگ منابع انسانی با سابقه ۱۳۸ ساله ، درآمد کافی و پایگاه قانونی و بین المللی باید بتوانند نقش اساسی در دفاع از منافع بخش خصوصی و رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نمایند.

پایه های اتاق در حال فرو ریختن است و اگر توجه جدی و لازم به عمل نیاید، این خانه صنعت ، معدن ، کشاورزی و بازرگانی را بر سر اعضا خانواده خراب می شود. لازم است تمامی اعضا اتاق ، هیات نمایندگان، اعضا هیات رئیسه و روسای اتاق، مدیران، همکاران اتاق ها و همه فعالین و علاقه مندان، به رشد و توسعه کشور بـرای دفاع تمام قد از اتاق و ارکان آن اقدام نمایند.

الان وقت اختلاف اتاق ایران و تهران و شیراز و … نیست و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی همه ماست که برای دفاع از کیان و ارکان اتاق پا به میدان بگذاریم تا خـدای نکرده مشمول این مثل نباشیم (یکی بر سر شاخ بن می برید).

۳-بازآفرینی سازمان مدیریتی اتاق:

– آیا اتاق کارآیی و اثربخشی دارد؟

– چگونه می توانیم اتاق بهتری بسازیم؟


“بدون تغییر در الگوی اندیشه امروز خود نخواهیم توانست مسئله ای را که با همین الگوی فکری ایجاد کرده ایم حل کنیم (آلبرت انیشتین)”

ریشه مشکل در بازی درونی استراتژی است و بازی بیرونی نقش کم رنگ تری در این خصوص دارد. ۸۵ %دلایـل کلیـدی توقـف رشـد در درون سـازمان هاست .به بیان دیگر ریشه های مشکل قابل کنترل اند و تیم مدیریتی مسئول آنهاست . بنابراین مدیران اجازه ندارند تقصیر را به گردن قـوانین دولتی و نا بسامانی های سیاسی بیندازند.

بخش عمده مشکل خود شمایید پس بهانه تراشی نکنید. (کریس زوک و جیمز آلن ذهنیت بنیانگذار)

با توجه به مراتب فوق ، باید بپذیریم که مشکل اصلی در اتاق مشکلات درونی و الگوی اندیشه مدیران آن و هیات نمایندگان می باشند و پیشـنهاد مـی گردد ( البته تمایل حاکمیت به قبضه کامل اتاق):

۱ – با فوریت نسبت به تشکیل جلسه هیات نمایندگان لااقل در یک روز تمام وقت برای بررسی مشکلات و موانع داخلی اتـاق و آینـده نگـری آن اقـدام نماییم.
۲- نسبت به انتخاب یک شرکت مشاوره قدرتمند برای :

– تعیین استراتژی ۵ ساله اتاق- تعیین اهداف ۱ و ۵ ساله اتاق (SMART ،(اهداف باید، مشخص ، قابل اندازه گیری، قابل دسترسی، واقعی و زمانبندی شده باشند.
– سازماندهی مجدد اتاق برای رسیدن به اهداف ۵ ساله
– فلت کردن چارت سازمانی ، شفاف نمودن اتاق ، تقویت کمیسیون های اتاق در اسرع وقت اقدام گردد.

-بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق:

• بودجه باید برای رسیدن به اهداف مشخص و قابل اندازه گیری اتاق، تنظیم، بررسی و تصویب گردد.میزان هزینه در هر بند بودجه نشانگر اهداف واقعی هـر سـازمان می باشد.
• هیات نمایندگان نسبت به انتخاب ۱۵ نفر از هیات نمایندگان به عنوان کمیسیون بودجه اتاق جهت بررسی کارشناسی بودجه و تطبیق آن بـا اهـداف اتـاق، اقـدام و پیشنهاد بودجه پس از تایید کمیسیون به هیات نمایندگان جهت بررسی و تصویب حداقل دریک جلسه تمام وقت ۸ ساعته اقدام نماینـد. (قیـام و قعـود و تصـویب بودجه اینچنینی هیچ مشکلی از اتاق را حل نخواهد کرد) ( بند و-ماده ۱۶ -قانون اتاق)

اگر مشکل اصلی مملکت و بخش خصوصی را ضعف مدیریت بدانیم بودجه غالب اتاق باید صرف موارد زیر گردد :

• استفاده از مشاوران امین و متخصص برای آینده نگری و رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و مشاوره صحیح به سه قوه( اجـرا مـاده ۱۷ قـانون بهبـود فضـای کسب و کار و تاسیس ” سازمان نظام مشاوره و مدیریت مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۹۰ )

• آموزش و تربیت مدیران کشور
• همکاری های سازنده با دانشگاهها و مراکز علمی سراسر کشور و دنیا
• همکاری های سازنده با اتاق های کشور های دنیا
• حمایت از تولید و تجارت آزاد و جذب سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی
• بازاریابی و هدایت صادرات کشور
• استفاده حداکثری و سیستم مند از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی(با دبیری رئیس اتاق بازرگانی)

اتاق شفاف و پاسخگو و پارلمان بخش خصوصی ، خود باید با انتخاب تیمی توسط هیات نمایندگان برای تحقیق و تفحص در اتاق ها اقدام و نتایج آنـرا بـدون پـرده پوشی به اطلاع اعضا و جامعه برساند ( آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است).

بیاییم برای ایجاد تحول اساسی در اتاق ها اقدام و الگوی مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی و خدمت به کشور ، مردم و حاکمیت را در عمل نشان دهیم.

این کار بزرگ نیاز به بزرگواری، گذشت از خود و بنگاه خود و در خدمت قراردادن امکانات اتاق برای مشاوره امـین و صـادق و بـا صـراحت کـلام و حمایـت مـوثر از کارآفرینان و فعالین اقتصادی کشور که تحت شرایط سخت تحریم های خارجی و داخلی روزگار می گذرانند را دارد.

حالا که در این هواپیمای اقتصادی کشور نشسته ایم ، لازم است برای تعمیر اضطراری هواپیما اقدام و از سقوط هواپیما جلوگیری کنیم تا در اولـین فرودگـاه که به سلامت بر زمین نشستیم، برای تعمیرات اساسی هواپیما ، خلبان و کادر پرواز اقدام کنیم.

بیاییم آینده اقتصادی کشور و آینده اتاق را بسازیم و گرنه آینده ای که خواهند ساخت در همان مسیر گذشته خواهد بود.

بودجه موجود با هدف :

سرمایه گذاری در ساختمان ها ، گرفتن سود سپرده گذاری در بانک ها و هزینه های جاری است؟!

ازتوجه و بزرگواری شما همکاران گرامی و خصوصاً رئیس، هیات رئیسه اتاق ایران برای بررسی و گذاشتن موضوعات اساسی فوق، به رای و نظر هیات نمایندگان و عمل بر اساس رای و خرد جمعی را مصرانه خواهانم.

باور دارم که نمایندگان بزرگوار بخش خصوصی از سراسر کشور که از صنعتگران، معدن کاران، بازرگانان و کشاورزان نمونه کشور و دارای حمایـت و پشـتیبانی بیش از ۰۰۰،۵۰ کارآفرین اقتصادی بخش خصوصی را در پشت سردارند، میتوانند برای ساختن الگوی نمونه و موفق اتاق اقدام و برای رشد و توسعه اقتصـادی کشور بیش از گذشته مفید و اثربخش باشند.

از توجه و بزرگواری شما صمیمانه سپاسگزارم.

موفق و سلامت باشید.

با احترام – علیرضا محمدی دانیالی
عضو هیات نمایندگان و رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

همچنین مطالعه کنید:

خرید ۱۲ کشتی برای تجارت با روس ها نهایی شد

  معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با توجه به روند افزایشی چند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.