آرشیو روزانه: ۲۴/۰۵/۱۳۹۹

متخصصان جدید در شورای داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل

سیزدهمین جشنواره وب و موبایل

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین راستا بخشی جدید به شورای داوری سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران به نام داوری تخصصی اضافه می شود. متن کامل دومین اطلاعیه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران به شرح زیر است: داوری جشنواره وب و موبایل ایران در طول ۱۳ …

مطالعه بیشتر