صفحه اصلی / سرخط خبرها / مراتب ثبت ۳۴ اثر منقول در ۳ موزه به استاندار تهران ابلاغ شد
ثبت ملی

در نامه‌های جداگانه از سوی دکتر مونسان

مراتب ثبت ۳۴ اثر منقول در ۳ موزه به استاندار تهران ابلاغ شد

کسب و کار نیوز: رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه‌های جداگانه به استاندار تهران، مراتب ثبت 34 اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را که در موزه ملی، موزه رضا عباسی و مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد نگهداری می‌شوند به استاندار تهران ابلاغ کرد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از میراث آریا, در یکی از نامه های دکتر علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران آمده است:
«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت ۱۶ اثر منقول فرهنگی، تاریخی، به شرح زیر محل نگهداری: استان تهران، شهر تهران، خیابان ولی عصر (عج)، خیابان زعفرانیه، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، که پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می گردد.
قطعه خط نستعلیق رقم عبدالرحیم هروی، (شماره اموالی ۳۶۲۲)، شماره ثبت: ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم عبدالرحیم هروی، (شماره اموالی ۳۶۶۵)، شماره ثبت: ۱۱۴۱ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم عبدالرحیم هروی، (شماره اموالی ۳۶۲۳)، شماره ثبت: ۱۱۴۲، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم عبدالرحیم هروی، (شماره اموالی ۳۶۲۴)، شماره ثبت: ۱۱۴۳، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم محمود ابن اسحاق شهابی (شماره اموالی ۳۸۱۳)، شماره ثبت: ۱۱۴۴ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم مالک دیلمی (شماره اموالی: ۳۵۱۸)، شماره ثبت: ۱۱۴۵ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم محمد صالح اصفهانی (شماره اموالی: ۳۶۲۱)، شماره ثبت: ۱۱۴۶ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم میرحسین کشمیری، (شماره اموالی ۳۶۰۶)، شماره ثبت: ۱۱۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق و نگارگری دورو رقم میر علی، محیی، یاری (شماره اموالی: ۴۶۳۰) شماره ثبت: ۱۱۴۸ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق و نگارگری دورو رقم میرعلی (شماره اموالی: ۳۳۵۵)، شماره ثبت: ۱۱۴۹ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم فتحعلی حجاب (شماره اموالی: ۳۶۶۹)، شماره ثبت: ۱۱۵۱، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق و نگاره رقم محمود بن اسحاق شهابی (شماره اموالی ۴۶۲۹)، شماره ثبت: ۱۱۵۲، مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم غلامرضا اصفهانی (شماره اموالی: ۳۶۱۶)، شماره ثبت: ۱۱۵۳، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم میرزا غلامرضا اصفهانی (شماره اموالی: ۳۲۹۳)، شماره ثبت: ۱۱۵۴ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قطعه خط نستعلیق رقم محمد حسین تبریزی (شماره اموالی: ۳۶۵۳)، شماره ثبت: ۱۱۵۵، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲»
در نامه دیگر دکتر مونسان به استاندار تهران نیز، مراتب ثبت ۶ اثر منقول فرهنگی – تاریخی به شرح زیر، محل نگهداری موزه ملی ایران، به او ابلاغ شده است:
بوته ذوب فلز، تپه قبرستان (شماره اموالی: ۱۲۲۱)، شماره ثبت: ۱۱۵۶، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قالب تبر دو سر، تپه قبرستان (شماره اموالی: ۱۲۲۲)، شماره ثبت: ۱۱۵۷، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
ابزار سفالی (مربوط به فلزگری)، تپه قبرستان (شماره اموالی: ۱۲۲۳)، شماره ثبت: ۱۱۵۸، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
قالب فلزگری، تپه قبرستان، (شماره اموالی: ۷۷۹)، شماره ثبت: ۱۱۵۹، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
مهر استامپی سفالی، تپه قبرستان (شماره اموالی: ۸۱۰)، شماره ثبت: ۱۱۶۰، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
مهر استامپی استخوانی، تپه قبرستان (شماره اموالی: ۸۲۲)، شماره ثبت: ۱۱۶۱، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
همچنین در نامه‌ای دیگر از سوی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراتب ثبت ۱۲ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، محل نگهداری موزه رضا عباسی، به استاندار تهران ابلاغ شد:
شاهنامه قوام (شماره اموالی: ک. ص ۶۵۶)، شماره ثبت: ۱۱۶۲، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰٫۱۲
عالم‌آرای شاه اسماعیل (شماره اموالی: ک. ص ۶۰۰)، شماره ثبت ۱۱۶۳، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
برگی از شاهنامه دموت (شماره اموالی ک. ص ۲۵۳۰)، شماره ثبت: ۱۱۶۴، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
شاهنامه داوری (شماره اموالی: ک. ص ۵۹۹)، شماره ثبت: ۱۱۶۵، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
کتاب تنگلوشای بابلی (شماره اموالی ک. ص ۵۹۰)، شماره ثبت: ۱۳۶۶، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
ساغر مفرغی (شماره اموالی: ک.ص ۵۶)، شماره ثبت: ۱۱۶۷، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
ساغر مفرغی (شماره اموالی: ک.ص ۵۷)، شماره ثبت» ۱۱۶۸، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
شمشیر آهنی (شماره اموالی: ک. ص ۷۳۴)، شماره ثبت: ۱۱۶۹، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
کاسه سیمین (شماره اموالی: ک.ص ۲۵)، شماره ثبت ۱۱۷۰، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
تندیس مفرغی حیوان تلفیقی (شماره اموالی: ک. ص ۷۱۸)، شماره ثبت: ۱۱۷۱ مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
سرعلم فلزی (شماره اموالی: ک.ص ۱۲۱۶)، شماره ثبت: ۱۱۷۲، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
برگی از شاهنامه شاه اسماعیل دوم (شماره اموالی: ک.ص ۳۷۲)، شماره ثبت: ۱۱۷۳، مورخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲٫

 

 

همچنین مطالعه کنید:

سیاست دولت جدید در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی چه باید باشد؟/ جهش قیمت ها با حذف ارز دولتی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *