صفحه اصلی / اجتماعی / دیده بان کسب و کار / نمک آبرود، به گردشگری معنی وبه غرب مازندران، هویت بخشید

نمک آبرود، به گردشگری معنی وبه غرب مازندران، هویت بخشید

 

 

به گزارش کسب و کار نیوز،هر واژه ای، در هر زبانی دارای معنای مخصوص به خود است وهر منطقه ودیاری باداشتن شرایط وویژگی های مخصوص ومنحصر به خود ، دارای هویت ونشانه هایی است. که وجودشهر گردشگری نمک آبرود با تأسیسات وامکاناتی وسیع در جلگه ای گسترده و مجاور سواحل دریای نیل گون خزر از یک طرف واز طرف دیگر ، متصل به جنگل های سرسبز وانبوهی با درختان سر به فلک کشیده شمال کشور و امتداد آن به وسیله خطوط متعددومتفاوط تله کابین از طریق دامنه های پرشیب ویا با شیب ملایم به سوی قللی مرتفع در دل جنگل کشیده می شود که با وجود طبیعتی دیدنی ،آب وهوایی مطبوع، با امکانات رفاهی از نظر تفریح دردل جنگل وتغذیه با انواع تنقلات، نوشیدنی ها وخوراکی های محلی وغیر محلی سالم ، بهداشتی ومورد اطمینان ، در نوع خودبی نظیر است نه تنها در کشور و منطقه خاور میانه ، بلکه در دنیا .به طوری که این شهر گردشگری با ویژگی های خود به صورت استاندار ودر مقیاس جهانی، گردشگری را معنی و منطقه غرب استان مازندران را درسطح جهانی هویتی تازه بخشیده است.
___________________________
قرار گرفتن مدیری توانمند از فرزندان منطقه در رأس شرکت عمران مسکن شمال، اجرای طرح های گردشگری ،تکمیل تجهیزات وبهره گیری از ظرفیت های منطقه جهشی تازه به خود گرفته است.
___________________________

که این امر با قرار گرفتن مهندس ربیع پور مدیر عامل مجرب،توانمند و اهل تعامل دررأس شرکت معظم عمران شمال ومطلع به امور گردشگری با سازه ها ی مرتبط، امکانات مورد نیاز وتجهیزات روز جهانی همراه بابرنامه ریزی اصولی ،سازمان دهی درست وگسترده واستفاده صحیح از ظرفیت های منطقه همراه با بهره گیری از کار آمدی نیروها ی موجود و جذب نیروهای جدید مورد نیاز با اولویت بخشیدن به جوانان تحصیل کرده وجویای کار از میان بومیان واهل منطقه، اعم از نیروهای ستادی، اداری، وپیمانکاران قراردادی ، جانی تازه به شرکت عمران مسکن شمال وجهش با حرکتی پر شتاب و رو به جلو ، به شهر گردشگری نمک آبرود بخشیده است.
___________________________
یکی از پیمانکاران :
من به خود اجازه نمی دهم که از مهندس ربیع پور مدیر عامل پر تلاش شرکت عمران مسکن شمال تعریف وتمجیدی کنم چون عملکرد درخشان وچندین ماهه این مدیر توانا واهل تعامل ، خود گویای همه واقعیت ها است.
___________________________
چون مهندس ربیع پور مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال علی رغم این که اهل کار وتلاش به صورت برنامه ریزی ستادی واز مدیران عملیاتی درمیدان ودر عرصه می باشد، اما خیلی راحت راضی به بیان مطلب وتشریح کار کرد خود به صورت مصاحبه مطبوعاتی نمی شود. از این جهت برای آشنایی بیشتر با نقش شرکت عمران مسکن شمال درتوسعه وسازندگی ، ونقش شهر گردشگری نمک آبرود در راستای گردشگری وکار آفرینی تحت مدیریت این مسؤل ومدیر توانمند ، بر آن شدیم تا خارج از چهار چوب اداری واز طریق اطلاعات مردمی ومسؤلان محلی خارج از این شرکت وشهر گردشگری به صورت مصاحبه وگفتگوی حضوری به آن چیز هایی برسیم که اعمال مدیریت صحیح مستقیما بر آن نقش دارد.
حجت الاسلام والمسلمین راشدی امام جمعه چالوس:

دکتر حاج قاسم احمدی نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی :
دکتر محمد ناصر زندی فرماندار شهرستان چالوس :
مهندس ربیع پور مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال تاکنون موفق عمل کرده است
وجود مدیران توانمند و بومی در رأس ادارات یا سازمان ها وشرکت های دولتی ویا غیر دولتی درمنطقه از نظر اعمال مدیرت صحیح د ارای مزیت های زیا دی است از آن جمله داشتن آشنایی کاملا نسبت به امور مختلف در حوزه مسؤلیت خود ، اعم از چالش ها ، نا رسایی ها ،کمبود ها,ظرفیت ها، استعداد ها و توانمندی ها وبکار گیری روش های درست برای رفع موانع وبهره گیری از تمام ظرفیت ها واستعداد های منطقه برای رسیدن به اهداف نهایی ، البته باوجود مدیران بومی بر رأس امور منطقه باید داشتن عرق محلی، احساس مسؤلیت ودلسوزی بیشتر در انجام امور، حمایت از کارکنان تحت مدیرت خود ، تعامل با مدیران دستگاه های مختلف جهت تسهیل در انجام وظایف و مأموریت هارا نیز باید بر این مزیت ها افزود.
دکتر محمد ناصر زندی فرماندارشهرستان چالوس در گفتگویی ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد:اگر چه این یک اصل کلی نیست وممکن است در این قضیه استثنا آتی هم وجود داشته باشند.
فرماندار اخلاقمدار شهرستان چالوس که خود از مدیران بومی واهل منطقه است و به اعتقاد شهروندان چالوسی، از مدیران پر تلاش،دلسوز وپیگیر مشکلات تک تک مردم ومنطقه به طور عام می باشد در ادامه بیان نظرات خودبا ابراز خرسندی تصریح کر د: خدارا شاکرم که در حوزه فرمانداری این شهرستان نمونه هایی از مدیران خوب ، از میان بومیان وغبر بومی در سطح نهاد ها وادارات، زیاد وجود دارندامادربین این مدیران
خوب کسانی هستند که بااجرای طرح های ابتکاری ومنحصر به فرد به صورت شجاعانه تا بو شکنی می کنند و از نظر تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، داشتن شجاعت،طرح های ابتکاری ، مردمی بودن ،نزدیکی به مردم وایجاد فرصت برای مردم منطقه در بهره مندی واستفاده از امکانات موجود ومتعلق به منطقه ، در واقع بین نمونه ها یک برتری خاصی دارند که می توانند الگوباشند از آن جمله آقای مهندس رببع پور مدیر عامل بومی ومردمی وبا اخلاق شرکت عمران مسکن شمال.زمانی که در رأس این شرکت قرار گرفت ضمن جذب وبکار گیری نیروها ی بومی وپیمانکاران اهل منطقه به همراه اجرای سریع طرح ها و برنامه ها ی روتین ،در جمع کردن دامنه اختلافات چا لش بر انگیز نیز توفیقاتی بدست آورد ه ضمن آن که با اجرای طرح های ابتکاری خود ازآن جمله تجدید نظر در نحوه ورود به محدوده شهر گردشگری نمک آبرود و امکان استفاده عموم مردم مخصوصا بومیان منطقه با دادن تخفیف ویژه تا میزان ۷۰ در صد در مقطعی از زمان ، فرصتی به وجود آورده تا همه مردم منطقه بتوانند از امکانات موجود در این شهر گردشگری بطور بهینه استفاده کنند در حالی که در گذشته چنین فرصتی برای مردم بومی کمتر وجودداشته است که این امر وچنین فرصت وفرجه به خاطر وجود مدیری بومی وقرار داشتن مسؤلی از اهل منطقه در رأس این شرکت و شهرگردشگری تحت پوشش آن است که به علت آشنایی ومطلع بودن از محرومیت مردم منطقه در استفاده از این نعمت خدادادی وموجود در منطقه با ابتکار خود چنین فرصتی را به وجود آورد ضمن آن که از آغاز بکار خودسعی دراستفاده از وجود نیروهای کار آمد بومی ومحلی داشته است .
بخشدار مرکزی چالوس :
مدیران بومی سعی می کنند توقعات وانتظارات مردم منطقه را زودتر وبهتر بر آورده سازند چون نسبت به مشکلات منطقه ومردم بیشترآشنایی دارند.
مهندس صدراله ردایی بخشدار مرکزی چالوس نیز در گفتگویی با اعلام مطلب فوق اظها ر کرد:بنا به نظرات اغلب اعضای شورای اسلامی و دهیاران هردستگاهی که دارای رؤسای بومی ،مردمی ودلسوز هستند سعی می شود با شوراها ودهیاری ها همکاری های بهتر وگسترده تری صورت بگیرد اگر چه در این مقطع با وجود تعاملی که بین مسؤلان ومردم وجوددارد بحداله تاکنون عدم همکاری و مشکل حادی بین نهاد ها وادارات مرتبط با شوراها ودهیاری ها به چشم نمی خورد اماوجودمدیران مردمی ،اهل کار وخدمت وآشنا نسبت به مشکلات مردم منطقه می تواند در استفاده بهینه از امکانات وفرصت ها تسریعا اقدام شودکما این که به عنوان نمونه می توان از مهندس ربیع پور مدیر شرکت عمران مسکن شمال یاد کرد که با برنامه ریزی سریع وصحیح فرصتی پیش آورده تا در جذب نیروهای بیکار منطقه وهمچنین برای استفاده مردم منطقه از امکانات رفاهی و تفریحی موجود در شهر گردشگری نمک آبرود که در گذشته برای وروددر آن شرایط سختی وجودداشته است اما باآمدن این مسؤل بومی به عنوان مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال و شهر گردشگری نمک آبرود تحت پوشس شرکت مزبور ، این فرصت به وجود آمده تا از نیروها ی کار آمدبومی وهمچنین از وجود پیمانکاران توانمند ،شناخته شده و اهل منطقه در واگذاری و اجرای طرح همه استفاده شود تادر شرایطی عادلانه همه بومیان هم بتوانند از این امکانات بطور عام استفاده کنند وبهره ببرند که جایی بس خرسندی وسپا سگزار ی است در حالی که چنین فرصتی بدین گونه در گذشته برای همه مردم منطقه وجود نداشته است.

یکی از سرمایه گذاران در زمینه گردشگری خارج ازطرح نمک آبرود نیز در گفتگویی اعلام گرد:طرح نمک آبرود تحت پوشش مستقیم یا غیر مستقیم شرکت عمران مسکن شمال پس از سال ها فراز وفرود وجدا شدن تدریجی از طبقه عامه وافراد کم در آمد جامعه، سر انجام با قرارگرفتن مدیری توانمند ،بومی ومردمی در رأ س این شرکت همراه با داشتن تعامل با مردم و مسؤلان با برطرف کردن موانع و فاصله های طبقاتی واعمال مدیریت صحیح با دادن فرجه وفرصت به همه مردم برای حضور در داخل شهر گردشگری نمک آبرود فرصت خوبی به دست آمده است تا مورد استفاده بسیاری از بومیان منطقه از امکانات تفریحی وگردشگری موجود در این شهر گردشگری از جمله تله کابین ،سورتمه وسایر امکانات به وجود آید که خیل عظیمی از افراد و خانواده های کم در آمد جامعه مخصوصا بومیان به سوی طرح نمک آبرود کشانده شده واز آن استفاده کنندکه بعضا رفتن به داخل این شهر گردشگری واستفاده از امکانات آن جزء آرزوهایشان بوده است
این فعال درعرصه گردشگری درادامه صحبت های خود باتأکید بر این مطلب که مهندس ربیع پور با معمومی کردن استفاده از امکانات شهر گردشگری نمک آبرود، ضمن این که یک کار مردمی ، مردم پسند وشایسته ای انجام داده ،ازنظر باز شناساندن ظرفیت های این شهر گردشگری که در گذشته ودوران مدیریت های قبلی با اعمال دسپلین نظامی ومقررات سخت گیرانه این بوستان وجایگاه گردسگری را به یک پادگان بسته ودژی مستحکم تلدیل شده
بود کهبا حق ورودیه زیاد وامکان استفاده از امکانات تفریحی مو جود در آن به ی انحصاری شدن وفقط پول داران وسرما یه داران وغرببه ها می توانستند از آن بهره ببرند وشرایط طوری شده بود که اکثر قریب به اتفاق بومیان به خود اجازه نمی دادند در آن دژ مخصوص پول داران وارد شوند و دراستفاده از امکانات شهر گردشگری نمک آبرود تقریبا یک نوع فاصله طبقاتی ایجاد شده بود در حای که مدیران قبلی تماما اهل دیانت ونماز اول وقتشان قضا نمی شد اما از نظر اقتصادی دیدگاهشان آن گونه بود ولی هم اکنون با اعمال مدیریت مردمی توسط مهندس ربیع پور ، از نظر اقتصادی هم یک نوع ابتکاربکار رفته است چون با ایجاد زمینه استفاده عموم مردم منطقه ازامکانات رفاهی وتفریحی این شهر گردشگری توسط بومیان با شرایط سهل وآسان ،درواقع برای تمام فصول واوقات غیر گردشگری مانندپاییز وزمستان هم در استفاده از این شهر گردشگری مشتریانی از میان بومیان تأمین شده است که در تمام سال وماه در منطقه حضوردارند ضمن آن که اقدام انقلابی مهندس ربیع پور حقیقتا با تبعیضات ناروای گذشته هم مقابله شده است که کاری خداپسندانه می باشد.
چند تن ازشهروندان چالوسی ونوشهر ی از قشر های مختلف :
مهندس ربیع پور با اعمال مقررات جدید بومیان را با شهر گردشگری نمک آبرود آشتی داده است.
چند تن از شهروندان چالوسی ونوشهری از قشر های مختلف نیز در گفتگویی با اعلام.رضایت وابراز خوشحالی ازاقد ام انقلابی ،مردمی وبومی کردن استفاده از امکانان شهر گردشگری نمک آبرود توسط مهندس ربیع پور ،تصریح کردند :چنین اقدامی درواقع یک نوع آشنا ساختن وآشتی دادن مردم منطقه با نمک آبرودمی باشد چون در زمان مدیران گذشته وضع به گونه ای شده بود که مامردم حق خود نمی دانستیم که در محوطه نمک آبرود ورود پیداکنیم ولی اکنون احساس می کنیم این شهر گردشگری بخشی از داشته هاو افتخارات ما است. چون در گذشته اگر برما میهمانی وارد می شد جریت بردن آن ها به نمک آبرود را نداشنیم اما حالا خیلی راحت هرمیهمانی که داریم بلا فاصله اورا برای رفتن به نمک آبرود دعوت می کنیم والبته توقع آن راهم نداریم که مجانی وبطور رایگان باشد وظیفه خود میدانیم ومعتقدیم که این شهر منحصر به فرد منطقه را حالا که متعلق به خود می دانیم ، باید همانند مال خود از آن مراقبت و درارتقای آن بر خود وظیفه می دانیم ازآن حمایت کنیم.
امام جمعه چالوس:
انتصاب مهندس ربیع پوربه عنوان مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال ،درراثث.ث.ثثستای شایسته سالاری صورت گرفته است
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد مهدی راشدی امام جمعه چالوس در گفتگویی با اعلام مطلب فوق اظهار داشت :در این مقطع حساس هر مدیری که با برنامه ریزی های اصولی ،مدون وسازمان دهی مناسب نیروهاوامکانات موجود ،بتواند چالش هارا برطرف سازد، ازتوان نیروهاوامکانات در اختیار به نحو شایسته ای استفاده کند.وبا ایجاد زمینه های لازم وداشتن تعامل با مردم ومسؤلان محلی، درحوزه مسؤلیت خود با احتراز از امور چالش بر انگیز واختلاف برانداز ، شرایط متعادلی را ایجاد کند.وبا داشتن ارتباطات گسترده ومستحکم با مدیران فرادستی خود موفق شود امتیازات خوبی را اخذ واعتبارات قابل ملاحظه ای را با هدف اشتغال زایی وافزایش عواید عمومی ،برای منطقه جذب کند یقینا چنین مدیری درراستای شایسته سالاری حرکت می کند که به نظر می رسد با انتخاب مهندس ربیع پور به عنوان مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال مستقر در مجموعه شهر گردشگری وصاحب نشان نمک آبرود به مرکزیت شهرستان چالوس ، چنین هدفی تحقق یافته است.
امام جمعه چالوس با قدر شناسی از مهندس سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان در عدم انتقال دفتر شرکت عمران مسکن شمال به مناطق دیگر ،تصریح کرد:آقای مهندس ربیع پور از نیروهای توانمند بومی واز فرزندان منطقه است که با تلاش زیاد واعمال مدیریت درست ،سعی دارد ضمن حفظ منافع سازمانی شرکت عمران مسکن شمال ،با توسعه وتجهیز بهتر وگسترده تر شهر گردشگری نمک آبرود به عنوان برند وتشکیلات صاحب نشان شناخته شده در سطوح ملی،منطقه ای وجهانی است که سالانه پذیرای میلیون ها مسافر از داخل وخارج از کشور است.که و جود چنین شهرومرکز گردشگری در مجاورت ومجموعه شهرستان چالوس، درواقع امتیازی برای نه تنها چالوس، بلکه برای منطقه غرب استان وحتی برای کل استان مازندران به عنوان امتیاز ی برتر به شمار می آید که به این استان در سطح خاور میانه وبلکه در سطح جهانی هویت می بخشد.کما این که حضور گردشگران زیاد خارجی در فصول گردشگری در این شهر گردشگری،مبین این مطلب ومدعی است.که بحمد اله در حال حاضر بر خلاف گذشته ، تحت مدیریت خوبی اداره می شود. وجادارد از مجموعه اعضای هیأت مدیره شرکت عمران مسکن شمال به خاطر گزینش چنین نیروی شایسته، خدوم وآشنا به امور مدیریت به طور کامل، صمیمانه تقدیر وتشکر کنم

مهندس ربیع پور ،مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال :
زیر ساخت شهر گردشگری نمک آبرود برای توسعه و تجهیز امکانات وافزایش دامنه فعالیت ها ،کاملا مهیا است.
مدیر عامل شرکت عمران مسکن شمال درگفتگوی کوتاهی با اعلام این مطلب ، اظهار کرد:علاوه بر وجود امکانات گذشته درمجموعه شهر گردشگری نمک آبرود،از قبیل خطوط چند گانه تله کابین،سورتمه جنگلی، شهر بازی، شهر کتاب،غرفه های متعددوبازار عرضه محصولات ویژه سفروسوغات شمال ، سایر امکانات رفاهی وتفریحی ،به منظور تأمین امکانات بیشتر رفاهی ومقابله با خطرات احتمالی ودر مانی ،مرکز خدمات پزشکی با امکانات مورد نیاز از قبیل آمبولانس، تجهیزات اولیه درمانی،با دو پزشک زن ومردبه منظور ارایه خدمات درمانی وپزشکی به مسافران وگردشگران در مواقع ضروری نیز بر مجموعه شهر گردشگری نمک آبرود افزوده شده است.به علاوه با خرید تجهیزات فنی موردنیاز در آینده نزدیک، با راه اندازی واستفاده از سینمای سه بعدی در تالار وحشت ،بخش دیگری از امکانات بر این مجموعه افزوده خواهد شد.همچنین با بهره برداری از باشکاه ساحلی خانواده در کناره دریای نیلگون خزرباامکانات وسیع شنا، شناور ها مانند جت اسکی،قایق های موتوری، پارویی، پایی وپدالو باهدف تفریحات سالم دریایی وروی سطحی و آب درمانی ونیز با استفاده از ساحل زیبا جهت شن درمانی ،گرفتن آفتاب وبهره مندی از امکانات ورزشی،کافی شاپ ساحلی ،تفریحی وسرگرم کننده از دیگر طرح های تکمیلی می باشد که در کنار سایر امکانات تفریحی در مجموعه شهر گردشگری نمک آبرود مورد استفاده مسافران ،گردشگران داخلی وخارجی قرارمی گیرند.البته روند توسعه وتجهیز این مجموعه همچنان ادامه خواهدداشت که به تدریج وبه تناوب صورت می پذیرد.
مهندس ربیع پور بااشاره بر این مطلب که سال ها است میزان نرخ بلیط تله کابین تغییری نکرده است اما با توجه به شرایط فعلی هزینه ها وافزایش مخارج تجهیز ونگهداری مجموعه شهر گردشگری نمک آبرود،با اندک تغییری بهای بلیط مخدصوص تله کابین ازمبلغ ۲۵۰ هزار ریال برای هر نفر به ۲۸۰ هزار ریال افزایش می یابد که تغییر چندان زیادی نیست.

 

همچنین مطالعه کنید:

مدیر روابط‌ عمومی جمعیت هلال‌احمر گلستان مدیر برتر روابط‌عمومی‌های هلال‌احمر کشور شد

 اسماعیل رمضانی، مدیرکل روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره روابط‌عمومی‌های برتر جمعیت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *