صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

نوسانات ارزی و انحراف قیمت‌ها

تک‌نرخی شدن ارز و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت، بحثی است که در دو سال اخیر بسیار مطرح شد و البته در بحث‌های زیادی که صورت می‌گرفت عموماً از آن استقبال می‌کردند.
سرمقاله
تک‌نرخی شدن ارز و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت، بحثی است که در دو سال اخیر بسیار مطرح شد و البته در بحث‌های زیادی که صورت می‌گرفت عموماً از آن استقبال می‌کردند. بنابراین در مجموع نرخ ارز باید به قیمت واقعی خود می‌رسید. نکته مهم دیگر که از تک‌نرخی شدن ارز به دست می‌آید و اثر آن بر اقتصاد مثبت خواهد بود، کاهش رانت است. تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند رانت بخش واردات را تک‌نرخی شدن ارز و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت، بحثی است که در دو سال اخیر بسیار مطرح شد و البته در بحث‌های زیادی که در این باره صورت گرفت عموماً از آن استقبال می‌کردند. بنابراین در مجموع نرخ ارز باید به قیمت واقعی خود می‌رسید. نکته مهم دیگر که از تک‌نرخی شدن ارز به دست می‌آید و اثر آن بر اقتصاد مثبت خواهد بود، کاهش رانت است. تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند رانت بخش واردات را در شرایطی که چند نرخ وجود دارد، از میان ببرد و بر همین اساس انتقال بار قیمتی این رانت بر کالای وارداتی اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل و با توجه به اینکه این نرخ نزدیک به نرخ‌های قبلی تعیین شده است شاهد دو سه برابر شدن نرخ نیستیم و رانت‌های احتمالی از میان می‌روند. البته باید گفت اگرچه ممکن است این نرخ در آینده نه چندان دور طبق آنچه مسئولان نیز پیش‌بینی کرده‌اند، تغییر کند، اما باز هم نرخ تعیین‌شده مانع از رانت واردات است. برعکس آنچه تصور می‌شود نرخ کنونی، قیمت کالای وارداتی و رانت را بالا ببرد اما برعکس ارز چندنرخی است که این امر را به همراه دارد. در شرایط رانتی ما مواجه با انحراف قیمتی می‌شویم یعنی بعضی افراد ارز را با نرخ دولتی در سیستم چندگانه می‌خرند اما به ازای آن تعهد خود به دولت را انجام نمی‌دهند یا حداکثر قیمت را در نظر می‌گیرند. بنابراین باید گفت افزایش قیمت کالای وارداتی در شرایطی که نوسانات ارزی وجود دارد بسیار بیشتر از زمانی است که ارز تک نرخی است.