صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

اینفوگرافیک

سهم انواع بیکاران در آمار بیکاری

طراح: مائده اسمعیلی

منبع: کسب وکار