صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

روحانی:

سالانه حدود ۵۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم