صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

برگزاری سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی

سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی با محور کاربرد نانوفناوری در فناوری های سلول های بنیادی در روز ۳۰ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.
سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی با محور کاربرد نانوفناوری در فناوری های سلول های بنیادی در روز ۳۰ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان همراه با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.
محورهای این سمپوزیوم شامل کاربرد نانوفناوری در فناوری های سلول های بنیادی، کاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و نیز نانوفناوری در عرصه فناوری های همگرا ( میکروفلوئیدیک، فناوری On Chip، فناوری ویرایش ژنی CRISPR )، فناوری ارگانوئید است.
در حاشیه این سمپوزیوم، کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و عرصه فناوری همگرا در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در روز ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود.