صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

هیات وزیران تصویب کرد

بندر کاسپین به عنوان «مرز رسمی و مجاز دریایی» تعیین شد

هیات وزیران تصویب کرد: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هیات وزیران تصویب کرد: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.
هیأت وزیران در تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲ / ت ۵۴۱۴۱ ه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ خطاب به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است:
هیأت وزیران در جلسه ۴.۱۱.۱۳۹۶ به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ تصویب کرد: بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.
این تصویب نامه به امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رسیده است.