صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

اولویت اصلاح پایه های اطلاعاتی نظام مالیاتی

حذف یا افزایش بی برنامه یارانه بگیران مشکلی است که متوجه نظام مالیاتی کشور است...

حذف یا افزایش بی برنامه یارانه بگیران  مشکلی است که متوجه نظام مالیاتی کشور است، چراکه بر عهده نظام مالیاتی است که از وضعیت درآمدی همه آحاد جامعه مطلع باشد و مشخص کند چه افرادی باید مالیات پرداخت کنند و به چه افرادی یارانه پرداخت شود . بنابراین وقتی نمی‌دانیم در واقع درآمد خانوارها چه میزان است نمی‌توانیم تصمیم صحیحی بگیریم یا برنامه درستی ارائه بدهیم و در این صورت تبعا نظام مالیاتی با مشکل مواجه می‌شود. از سویی معلوم نیست که مالیات حقه پرداخت می‌شود یا خیر از طرفی خیلی از افراد جامعه که مستحق دریافت یارانه نیستند یارانه می‌گیرند، یعنی نقصان قابل توجهی در اطلاعات آماری درآمدهای افراد است که مسئول اصلی آن سازمان امور مالیاتی است. اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات درستی داشت می‌توانست مشخص کند چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند و چه کسانی نیستند و چه تعداد افراد باید مالیات بپردازند. بنده اگر نماینده مجلس بودم، به دولت ماموریت می‌دادم که برای اصلاح پایه‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور به هر شکلی که هست، اقدام کند. این یک ضعف اساسی و ساختاری است و باید این مشکل را حل کرد. وقتی حل کنیم معلوم می‌شود به افراد با درآمدهای مختلف چگونه باید مالیات حقه را وصول کنند و کسانی که درآمد کافی ندارند یارانه بگیرند. بنابراین اگر به مساله ریشه‌ای نگاه کنیم مساله به نظام مالیاتی مربوط می‌شود. یادمان باشد یارانه همان مالیات منفی است و یارانه را نباید جدا از مالیات دانست و هر دو از یک سنخ هستند.از درآمدهای زیاد مالیات می‌گیریم و به درآمدهای کم یارانه می‌دهیم. بنابراین اینکه ما هر ازچندگاهی در قوانین بودجه تعدادی را حذف یا اضافه می‌کنیم با وجودی که پایه اطلاعاتی صحیح وجود ندارد به نتیجه درستی نمی‌رسیم. به هر حال این یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ماست که به نظام مالیاتی مربوط می‌شود.