صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

عبدالحسین ساسان، اقتصاددان

فرصت رانت خواهی با ارز دو نرخی

با توجه به اینکه نرخ ارز تعیین‌کننده مبادلات و وضعیت بازار در کشور است، بنابراین چند نرخی بودن آن تهدیدی برای اقتصاد به شمار می‌رود.

سرمقاله

با توجه به اینکه نرخ ارز تعیین‌کننده مبادلات و وضعیت بازار در کشور است، بنابراین چند نرخی بودن آن تهدیدی برای اقتصاد به شمار می‌رود. متاسفانه در چند سال اخیر شاهد ارز چند نرخی بوده‌ایم که پیامدهای آن را نیز شاهد هستیم. دولت باید در این راستا تلاش کند تا نرخ ثابت ارز را که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی بوده به ثبات برساند. در عین حال تداوم چند نرخی بودن ارز از نقاط ضعف بودجه سال آینده استوضعیت نامناسب چند نرخی بودن ارز در سال آینده نیز ادامه می‌یابد و در سال آینده همچنان ارز مبادله‌ای، ارز ترجیحی و ارز شناور را در بازار خواهیم داشت و این وضعیت در حقیقت منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و در رأس آنها منشأ ایجاد اختلاف طبقاتی و پیامدهای مرتبط  با اختلاف طبقاتی است. در این میان کسانی که به دنبال رانت‌جویی و رانت‌خواهی هستند بودجه را با دقت رصد می‌کنند تا زمینه‌های رانت‌های موجود آن را شناسایی کرده و پس از آن از این نکات بهره‌برداری کنند. بنابراین بزرگ‌ترین اشکال بودجه 97، همین ارز چند نرخی است که می‌تواند زمینه رانت‌خواری را فراهم کند. از سوی دیگر دولتمردان و کارشناسان بر این مساله واقفند که عدم ایجاد اشتغال و به دنبال آن بیکاری و فقر ارتباط مستقیمی با هم دارند، چراکه کاهش فقر به اشتغال بستگی دارد. از طرف  دیگر یکی از عوامل مهم ایجاد فقر مطلق، بیکاری است . بنابراین به هر نسبتی که بودجه 97 بتواند بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش دهد به همان میزان به تعدیل فقر در جامعه کمک می‌کند. البته اشتغالزایی وظیفه دولت‌ها نیست و دیگر هیچ کسی انتظار ندارد که دولت به طور مستقیم اشتغال ایجاد کند، اما از دولت انتظار می رود که با ارائه تسهیلات ارزی و مالی و بهبود شرایط کسب‌وکار، بهبود مالیات‌ها و عوارض بتواند کارآفرینان را به اشتغالزایی تشویق کند.