صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

جدیدترین وضعیت تولید اتوبوس در ایران

آذر ماه امسال تولید انواع اتوبوس در خودروسازان داحلی به طور میانگین ۵۴.۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۸۸ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۱۳۶ دستگاه افزایش یافت.
تولید این محصول در ایران خودرو دیزل از یک دستگاه در آذر ۱۳۹۵ به دو دستگاه رسید.
آذر ماه امسال تولید اتوبوس در عقاب افشان نیز صعودی بوده و از ۸۳ دستگاه در آذر ماه سال گذشته به ۱۳۰ دستگاه افزایش یافت.
در این مدت در پیشرو دیزل آسیا نیز چهار دستگاه اتوبوس تولید شد. در آذر ماه ۱۳۹۵ نیز چهار دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شده بود.