صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی خوراکی در شهر تهران نشان می دهد

کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در هفته سوم دی ماه

بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی خوراکی در شهر تهران از کاهش قیمت مرغ، تخم مرغ و سبزی های تازه در هفته سوم دی ماه حکایت دارد ضمن آنکه قیمت ها در گروه برنج، روغن نباتی و قند و شکر ثابت مانده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، قیمت خرده فروشی 11 گروه کالای اساسی مصرفی در شهر تهران در هفته منتهی به 22 دی ماه جاری که بانک مرکزی محاسبه کرده است، نشان می دهد در این هفته قیمت تخم مرغ 9.6 درصد، حبوب 1.3 درصد، سبزی های تازه 0.6 درصد، مرغ 1.6 درصد ارزان شد و در مقابل نرخ ها در گروه لبنیات 1.4 درصد، میوه های تازه 2.2 درصد، چای 0.1 درصد رشد کرد.
برنج، قند و شکر و روغن نباتی نیز تغییر قیمتی نداشت.
* لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه 0.2 درصد، ماست پاستوریزه 2.1 درصد و پنیر پاستوریزه 3.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و بهای سایر اقلام بدون تغییر بود.
قیمت تخم مرغ معادل 9.6 درصد افزایش یافت و شانه ای 126 هزار تا 160 هزار ریال فروش می رفت.
* برنج و حبوبات
در این هفته در گروه برنج، قیمت تمام اقلام ثابت بود؛ در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل 0.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بجز لوبیا سفید و لوبیا قرمز که بدون تغییر بود، بین 1.2 درصد تا 1.9 درصد کاهش داشت.
* میوه ها و سبزی های تازه 
در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه و انگور عرضه کمی داشت؛ سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.
میوه فروشی های شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک 0.6 درصد، نارنگی 2.2 درصد و هندوانه 1.9 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.9 درصد تا 8.4 درصد افزایش یافت.
در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی 4 درصد، کدوسبز 6 درصد و پیاز 0.9 درصد ولی قیمت سایر اقلام بین 0.1 درصد تا 7.6 درصد افزایش داشت.
* گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند ثابت بود و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.3 درصد افزایش یافت اما بهای گوشت مرغ 1.6 درصد کاهش داشت.
* قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای چای خارجی معادل 0.1 درصد افزایش داشت.
** تغییر ماهانه و سالانه قیمت ها
بررسی ها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی در یک ماه منتهی به 22 دی ماه در گروه برنج، قند و شکر ثابت بود و در گروه تخم مرغ 3.4 درصد، حبوب 1.5 درصد، سبزی های تازه 4.2 درصد، گوشت قرمز 0.3 درصد، مرغ 1.5 درصد کاهش یافت اما در مقابل قیمت لبنیات 6.5 درصد، میوه های تازه 5.6 درصد، چای 0.1 درصد و روغن نباتی 0.3 درصد رشد کرد.
همچنین در یک سال منتهی به هفته سوم دی ماه نرخ لبنیات 9.3 درصد، تخم مرغ 30.8 درصد، برنج 0.6 درصد، حبوبات 1.3 درصد، میوه 29.6 درصد، سبزی تازه 44 درصد، گوشت قرمز 9.7 درصد، گوشت مرغ 8.7 درصد، چای 19.6 درصد و روغن 2.5 درصد رشد کرده است و در مقابل قیمت قند و شکر 10.5 درصد عقبگرد را نشان می دهد.