صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

بازدید مدیر شعب استان تهران بانک ایران زمین از شعبه محمدیه

امیر بهرامی نیا مدیر شعب استان تهران در بازدید از این شعبه ضمن بررسی آمار و عملکرد شعبه، سیاستهای بانک را تشریح کرد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین امیر بهرامی نیا مدیر شعب استان تهران در بازدید از این شعبه ضمن بررسی آمار و عملکرد شعبه، سیاستهای بانک را تشریح کرد.