صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران خبر داد

تجهیز مخزن ذخیره آب شهر فردوسیه به سامانه گندزدایی

مخزن آب شرب شهر فردوسیه شهرستان شهریار مجهز به سامانه گندزدایی تمام اتوماتیک مایعی و سیستم پایش لحظه ای کیفی شد.

به گزارش کسب و کار نیوز مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای تعهدات، این دفتر اقدام به حذف سیستم گندزدایی پودری و جایگزین آن با ایجاد سامانه گندزدایی تمام اتوماتیک آب ژاول مخزن ذخیره آب زمینی خاوه شهر فردوسیه کرد.
او افزود: به لحاظ اهمیت و حساسیت کیفیت آب شرب ایستگاه مذکور به ۵ دستگاه سنجش لحظه ای پارامترهای  کیفی آب از نوع تولید داخل و ایرانی در محل مخزن ۵۰۰۰  مترمکعبی خاوه در شهر فردوسیه تجهیز شد.
محمد بزرگمهر اظهار داشت: این طرح در راستای اجرای تکالیف مجمعی و اقدامات استراتژیک دفتر کنترل کیفیت در سال ١٣٩٦ بوده و به اجرا در آمده است.
مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب آبفای شهرها و شهرکهای غرب از جمله اهداف این طرح را ارتقاء راندمان و بهبود فرایند کلریناسیون ، افزایش ماندگاری و ضریب اطمینان میزان کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع ، کاهش خطای انسانی ، کنترل از راه دور و مدیریت لحظه ای کیفیت آب شرب ، کاهش عدم انطباق های سیستم قبلی ، بهینه سازی و کاهش مصرف مواد گندزدا،  ، مدیریت حوادث کیفی در شرایط عادی و اضطرار و ...عنوان کرد.
بزرگمهر در پایان گفت: اندازه گیری همزمان ۵ پارامتر اصلی فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل دما ،کلر ،کدورت، PHوهدایت الکتریکی اشاره نمود و قابلیت انتقال دیتا و اتصال به شبکه تله متری از دیگر مزایای این سامانه  می باشد.