صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه

فناوری‌های نوین راس مثلث کارآفرینی

یکی از موضوعات مهمی که امروزه در دنیا مطرح است و کشورهای جهان سخت در توسعه آن می‌کوشند، موضوع فناوری‌های نوین و تهیه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت در این عرصه است.
سرمقاله
یکی از موضوعات مهمی که امروزه در دنیا مطرح است و کشورهای جهان سخت در توسعه آن می‌کوشند، موضوع فناوری‌های نوین و تهیه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت در این عرصه است. به‌کارگیری فناوری‌های نوین امروزه در تمام دنیا مرسوم است و مهم‌ترین دستاورد آن کارآفرینی و و ایجاد اشتغال است. ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین از آنجا احساس می‌شود که دولت دیگر توانایی پاسخگویی ایجاد شغل برای هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را ندارد. بنابراین امروز جامعه نباید از فارغ‌التحصیلان بیکار پرشود و راهکار مقابله با آن شرکتدانش بنیان و فناورانه است. همچنین فناوری‌های نوین راه خروج از رکود علمی و اقتصادی است. 
به عبارت بهتر و در توضیح ضرورت به‌کارگیری فناوری های نوین باید اشاره شود که دوران روش‌های سنتی و کهن اشتغالزایی و اداره کشور به سر آمده و شیوه‌های سنتی اداره کشور و اشتغال‌آفرینی در سایه اقتصاد دیگر جوابگو نیستند و ما متاسفانه بر اجرای یک روش غلط همچنان اصرار داریم که نتیجه آن را می‌توان در جامعه مشاهده کرد. بنابراین به این نتیجه می‌توان رسید که امروز چاره‌ای جز رفتن به سوی فناوری‌های نوین نداریم. 
فناوری های نوین چاره خروج از بحران در کشور است. بحران‌هایی که طی این چند سال اقتصاد کور را زمین‌گیر کرده و صنعت را در رکود و خواب چند ساله گرفتار کرده است. برای رفع مشکلات کشور از جمله اقتصاد، اشتغال و تولید مسئولان باید به فکر تشکیل مثلثی باشندکه ضلع نخست آن مشاغل دانش‌بنیان با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که از ایده و نظر مالامال هستند، باشد و ضلع دیگرش تعامل جهانی و جهانی اندیشیدن و همچنین ضلع سوم آن را تولید و استفاده از فناوری‌های نوین تشکیل دهد تا در نهایت با استفاده از این مثلث راه توسعه و پیشرفت و همچنین همگام شدن با اقتصاد جهانی را در پیش بگیریم، چراکه امروز در بسیاری از شاخص‌ها ضعیف هستیم و راه برون‌رفت از آن استفاده از فناوری‌های نوین و دور ریختن افکار قدیمی است.