صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

روابط عمومی بانک انصار خبر داد

انتشار شماره 24 تحلیل‌نامه اقتصادی بانک‌انصار

بیست‌وچهارمین شماره تحلیل‌نامه‌اقتصادی‌بانک‌انصار باموضوعات متنوع وآخرین اخبارواطلاعات مربوط به اقتصاد، تجارت و حوزه پولی‌وبانکی ازسوی مرکزمطالعات‌ونوآوری بانک‌انصار منتشرشد و دراختیار علاقمندان قرارگرفت.
به گزارش کسب و کار نیوز، در بیست وچهارمین شماره تحلیل‌نامه اقتصادی بانک‌انصار با عناوین پیشرفت اقتصادی مالزی و اصلاحات‌اقتصادی آن کشور، بررسی تأثیرات تنش‌های میان آمریکا‌وکره‌شمالی براقتصادجهانی، بررسی شاخص سرمایه‌انسانی ایران وجهان در سال 2017، شاخص آمادگی تغییر2017 ، تجارت پنهان، تحلیل رشداقتصادی ایران، نئوبانک وآسیب‌شناسی اجرای بانکداری‌اسلامی مطالب ارزشمندی حاوی آمار مقایسه‌ای وبااستفاده ازمنابع معتبر به خواننده ارایه می‌شود تا به شکل‌گیری رویکرد کارشناسی و تحلیلی او مساعدت کند.
این گزارش می‌افزاید که در شماره بیست‌وچهارم تحلیل‌نامه اقتصادی بانک‌انصار نیز کماکان آمار وارقام، نمودارها، تحلیل‌های تئوریک و طرح موضوعات کلیدی و دارای اولویت حوزه اقتصاد وپولی وبانکی به چشم می‌خورد که نه تنها به ارتقای سطح آگاهی‌های تخصصی و کارشناسی منابع‌انسانی بانک و علاقمندان حوزه‌های بانکداری یاری می‌رساند، بلکه تا حدود زیادی از وجود رویکرد علمی و پژوهشی بانک انصار در مدیریت کسب وکار این بانک خبر می‌دهد.