صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس

ظرفیت ‌ اوراق ارزی

انتشار اوراق ارزی یکی از مصوبات شورایعالی بورس است و بر همین اساس در قانون بودجه امسال به وزارت نفت اجازه داده شده که اوراق ارزی را منتشر کند.
انتشار اوراق ارزی یکی از مصوبات شورایعالی بورس است و بر همین اساس در قانون بودجه امسال به وزارت نفت اجازه داده شده که اوراق ارزی را منتشر کند. طبیعتا اوراق ارزی می‌تواند در خارج از کشور یا در داخل کشور به صورت ریالی فروخته شود. در رابطه با انتشار اوراق ارزی با بانک مرکزی صحبت کردیم و همکاری‌های خوبی صورت گرفته است. 
در واقع اگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بتوانند مجوز انتشار این اوراق را از دولت اخذ کنند؛ بازار سرمایه آمادگی این را دارد که اوراق ارزی منتشر کند. منتهی اینکه به صورت ریالی فروخته شود که این امکان را بازار سرمایه ایجاد کرده است. 
لازم به توضیح است که مصوبه شورایعالی بورس نیز در این خصوص به انجام رسیده و ملاحظات کمیته فقهی سازمان بورس که مطابقت این اقدام را با شریعت بررسی می‌کند، انجام شده است. بنابراین از نظر سازمان بورس در حال حاضر مشکلی در انتشار اوراق نیست. البته این یک ظرفیت است. ممکن است دستگاه‌های اجرایی کشور و وزارتخانه‌ها از آن استفاده کنند یا ممکن است اگر محدودیتی برای آنها وجود داشته باشد در فرصت‌های آتی از آن بهره ببرند. 
انتشار اوراق ارزی البته برای جذب سرمایه‌های خارجی هم مورد استفاده است. همان طور که در داخل کشور هم می‌تواند برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند به شکلی که بازده متفاوتی از بازده‌های داخلی داشته باشند، کمک کند.