صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

رییس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:

توجه به محیط‌زیست باید محور همه فعالیت‌ها باشد

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: توجه به مسائل و ملاحظات محیط زیستی در برنامه ها و فعالیت ها گامی موثر در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، صدرالدین علیپور؛ رییس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، با اشاره به اینکه پرداختن به موضوع محیط زیست باید محور همه فعالیت‌ها و اقدامات باشد، گفت: بی توجهی به این امر و عدم هماهنگی و تعامل با سایر بخش‌ها، باعث بروز مشکلات و معضلات محیط زیستی عدیده ای در شهر شده و تاب آوری آن را کاهش داده است.
وی افزود: به دلیل عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی در انجام پروژه‌ها علی‌رغم ارائه خدمات و فعالیت‌های محیط زیستی در سطح شهر، موجب هدررفت انرژی، سرمایه و همچنین تخریب منابع محیط زیستی شده‌ایم.
علیپور در ادامه گفت: موضوعات محیط زیستی نباید صرفاً پژوهشی- تحلیلی و در یک فضای بسته شکل بگیرد بلکه باید فرایند تصمیم گیری، اجرا و نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها در همه بخش‌ها جاری و ساری باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات شهردار تهران در دوره جدید مدیریت شهری مبنی بر الزام رعایت ملاحظات محیط زیستی در تمامی پروژه‌های اجرایی و عملیاتی در سطح مناطق و سازمان‌ها، امیدوارم شاهد اقدامات ویژه و جدی در راستای ارتقا کیفیت زندگی و محیط زیست شهری باشیم.
وی با تاکید بر اینکه توجه به مسائل و ملاحظات محیط زیستی در برنامه‌ها و فعالیت‌ها گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و در نتیجه ارتقا سطح کیفی زندگی مردم است، گفت: رکن اصلی فعالیت‌های این مرکز باید در راستای بهبود وضعیت زیستی شهروندان باشد چراکه افزایش مشارکت آنها را در مدیریت شهری در پی خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت محیط زیست افزود: شهروندان باید اهمیت موضوع محیط زیست و نقش آن را در ارتقا سطح کیفی زندگی خود احساس نمایند به طوری که محیط زیست به مطالبه و دغدغه اصلی مردم شهر تبدیل شود.