صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

جزیره کیش میزبان مدیران ارشد شهرداری های کشور

اولین همایش ملی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصاد در دولت دوازدهم با رویکرد اقتصادی (IFRS) با حضور مدیران ارشد شهرداری های کشور و مدیران مالی بخش های مختلف دولتی و خصوصی کیش برگزار می شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فرینا، این همایش با هدف استفاده از فناوری روز حسابداری در بکارگیریIFRS، جلوگیری از چالش های موجود در بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تجارب برتر در تهیه صورت مالی مبتنی برIFRS برگزار می شود.
همچنین، بررسی تطبیقی گزارشگری مالی براساس استانداردهای بین المللی و استانداردهای جاری در بخش های مختلف ارگان ها، استانداردهای بین المللی آموزش های دانشگاهی و حرفه ای و ضرورت ارتقاء دانش حسابداران، تجارب برتر در تهیه صورت های مالی مبتنی بر IFRS، استفاده از فناوری های روز حسابداری دربه کارگیریIFRS و چالشهای موجود در بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان محور های اصلی این همایش عنوان شده است.
گفتنی است، این همایش توسط گروه بین المللی ره دانش ثریا با همکاری مرکز مدیریت دولتی ایران ( مرکز اداری- استخدامی کشور ) ، جهاد دانشگاهی- کمپانی GRS انگلستان و مرکز علمی ایران – کانادا در جزیره کیش برگزار می شود.
این همایش روز پنجشنبه 27 مهر در سالن ابن سینای مرکز همایش های بین المللی منطقه آزاد کیش برگزار می شود.