صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

تیمور رحمانی، استاد دانشگاه

پیامدهای افزایش نرخ ارز

اگرچه افزایش نرخ ارز از نظر برخی شیب تندی در پیش گرفته، اما واقعیت این است که این افزایش با شیب تند نبوده و به نظر کمتر از آن چیزی است که با توجه به شرایط موجود باید باشد،

اگرچه افزایش نرخ ارز از نظر برخی شیب تندی در پیش گرفته، اما واقعیت این است که این افزایش با شیب تند نبوده و به نظر کمتر از آن چیزی است که با توجه به شرایط موجود باید باشد، حتی اگر به حالت عادی هم بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، این اندازه از افزایش، چندان متعارف نیست و باید بیش از این باشد. البته بحث‌ها و شایعاتی که در موضوع برجام و مسائل سیاسی حاشیه آن وجود دارد، روی افزایش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است. همین دلیل باعث شده این نرخ زودتر جهش داشته باشد، ولی اینکه افزایش نرخ ارز چه پیامدی دارد، به نظر می‌رسد به‌طور طبیعی در نرخ تورم حرارتی ایجاد کند و اندکی آن را افزایش دهد، اما به‌طور طبیعی افزایش نرخ ارز برای صادرات ضرری ندارد، بلکه به کالای صادراتی مدد می‌‌رساند. تنها بانک مرکزی باید به گونه‌ای مدیریت کند که جهش تندی ایجاد نکند. نباید آن را کم کند، بلکه باید به گونه‌ای رفتار کند که افزایش آن آرام‌آرام اتفاق بیفتد و برای واردات هم راه‌هایی در پیش بگیرد که از آن طریق بشود ریسک را از آن دور کرد. اکنون شرایط مناسبی برای یکسان‌سازی نیست. شوک به کشور وارد شده و ثباتی در فضای سیاسی نیست. از طرفی التهاباتی که اینک وجود دارد، در سال 81 که ارز تک‌نرخی شد وجود نداشت. آن موقع درآمدهای نفتی زیاد بود و مثل حالا کشور دچار تنش‌های زیادی نبود.