صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

مدیر کل میراث فرهنگی تهران خبر داد

کودکان کار میهمانان ویژه موزه فرش در روز جهانی کودک می شوند

مدیر کل میراث فرهنگی تهران گفت: به مناسبت روز جهانی کودک نمایشگاه نقاشی کودکان کار با موضوع فرش ایرانی همراه با برنامه های نمایش فیلم ، قصه خوانی و کارگاه نقاشی در موزه فرش برگزار می شود.
 
رجبعلی خسروآبادی گفت : اگر می خواهیم  در آینده نسلی مسئول در قبال حفظ میراث فرهنگی داشته باشیم باید از امروز برای تربیت کودکان سرمایه گذاری کنیم،نباید اجازه دهیم توسعه فزاینده شهرنشینی موجب بیگانگی نسل های آینده با موزه ها و هویت تاریخی شهر شود.
 
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازروابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران،  مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت :اختصاص برنامه های اداره کل میراث فرهنگی استان تهران به کودکان کار ، پیام هم نوع دوستی را از موزه ها به عنوان مهمترین مکان فرهنگی شهری مخابره خواهد کرد، اینکه تاریخ تمدن یک ملت به تمامی افراد جامعه بدور ازهرگونه تعصب و تبعیض تعلق دارد.
 
وی ادامه داد: گردشگری پایدار توزیع عادلانه ثروت را در جامعه به همراه خواهد داشت ، و این امر موجب خواهد شد تا دیگر شاهد نباشیم کودکانی برای امرار معاش خانواده خود در سالهایی که باید به بازی های کودکانه مشغول باشند در محیط های سخت و خطرناک مشغول کار باشند.
 
خسروآبادی گفت: کودکان کار نیز مانند همه کودکان در این دوران نیاز به تفریح دارند که در نظر داریم با همراهی نهاد های مرتبط برنامه های گردشگری و تفریح در طبیعت را برای این کودکان برنامه ریزی و اجرایی کنیم.