صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن

یکپارچه‌سازی مدیریت توسعه روستاها

اختصاص یک هفته و یک روز در تقویم کشور به عنوان هفته و روز ملی روستا، باید پیش و بیش از هر چیز ما را به این نکته رهنمون کند که وضعیت روستاهای کشور را با نگاهی دقیق و موشکافانه از نظر مولفه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کنیم و جایگاه روستاها را در نقشه‌راه توسعه کشور مورد ارزیابی قرار دهیم.
یادداشت
اختصاص یک هفته و یک روز در تقویم کشور به عنوان هفته و روز ملی روستا، باید پیش و بیش از هر چیز ما را به این نکته رهنمون کند که وضعیت روستاهای کشور را با نگاهی دقیق و موشکافانه از نظر مولفه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بررسی کنیم و جایگاه روستاها را در نقشه‌راه توسعه کشور مورد ارزیابی قرار دهیم.
 این امر مستلزم آن است که متولیان متعددی که هرکدام وظایف قانونی تعریف‌شده‌ای در ایجاد رشد و رونق در روستاها دارند، هم‌راستا با هم، به توسعه همه‌جانبه روستاها همت بگمارند و با برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه، در هم‌افزایی برای شکوفا کردن ظرفیت‌های موجود در روستاها تلاش کنند.
مدیریت یکپارچه توسعه روستاها امری است که با وجود ضرورت و اهمیت هنوز محقق نشده و تعدد مراکز تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز برای روستاها مانع مدیریت یکپارچه توسعه روستاها شده است.
شاید نخستین گام برای پیشبرد اهداف توسعه روستایی یکپارچه کردن مدیریت توسعه روستاهای کشور باشد.
بی‌گمان رونق بخشیدن به روستاها به اشکال سنتی تولید در بخش‌های کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی دیگر جوابگوی نیازهای توسعه‌ای روستاها نیست و در برخی موارد به دلیل محدودیت‌هایی که طی دهه‌های اخیر ایجاده شده – نظیر محدودیت منابع آب و محدودیت چرای مراتع - عملا ناممکن است.
بنابراین رونق بخشیدن به روستاها نیازمند نگاه روزآمد به توسعه روستایی و بهره‌گیری از روش‌های مدرن درآمدزایی و تولید در روستاهاست.
نکته دیگری که ذکر آن در این مناسبت خالی از فایده نیست، اینکه ظرفیت اقتصادی روستاهای کشور با تحولاتی که در زیرساخت‌ها و کالبد روستاها طی بیش از سه دهه اخیر اتفاق افتاده، تحول اساسی کرده و توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند اقتصاد روستاهای کشور را که اکنون وضعیت چندان رضایت‌بخشی ندارد، به رونق و شکوفایی برساند.