صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

گزارش تصویری "کسب و کار" از میوه فروشی

عکاس: فائزه اسمعیلی