صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

بختیاری

کارشناس علوم اجتماعی

تهران تهرانپارس
فعالیت و سابقه کاری در حوزه مددکاری اجتماعی در بهزیستی و ام ام تی در کلینیک ترک اعتیاد و مشاوره و امور دفتری