صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

سحر یافتیان

کارمند

تهران بزرگراه رسالت خ 16متری دوم مجیدیه خ رویان ک دیانت بن بست اول شرقی پ 3

مدیر داخلی -- دستیار مدیر تولید-- سوپروایزر