صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

یکی از مدیران باشگاه هامبورگ ناپدید شد!

تیمو کرائوس، مدیر بخش بازاریابی باشگاه هامبورگ ناپدید شده و خانواده تلاش ها را برای پیدا کردن وی آغاز کرده اند.
کرائول شنبه گذشته برای حضور در یک مهمانی به رستوران "بلاک برائو" رفته است. او در پایان مراسم سوار یک تاکسی شده و پس از آن اطرافیانش خبری از او نداشته اند.
همسر کرائوس تلفن همراه وی را از طریق جی پی اس در نزدیکی یک قایق در منطقه سن دیگو پیدا کرده است. افراد خانواده وی احتمال می دهند که او پس از سر خوردن روی یخ ها به درون دریافچه البا افتاده و غرق شده باشد.