صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

ناصر استادرحیمی

بازاریاب

بازارب جهت موسسه ورزشی ستارگان سرزمین سورنا جهت بازاریابی شرکت ها موسسات دفاتر و مکان هایی که پرسنل جهت حضور در باشگاه دارند