صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

حسابدارو حسابرس اماده به کار

تهران

اینجانب دارای ده سال سابقه کار حسابداری و حسابرسی بوده و توانایی تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهار نامه های مالیات عملکرد و ارزش افزوده و معاملات فصلی و تهیه بهای تمام شده و دفتر نویسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وانحرافات سود و همچنین تهیه لایحه جهت اداره مالیاتی و گزارش توجیهی جهت اخذ وام از بانکها وموسسات مالی میباشم.