صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

بابک فتحی

مهندس عمران

تهران

بالای 6 سال سابقه کار در زمینه اجرا و دفتر فنی