صفحه اصلی / آرشیو مطالب روزنامه کسب و کار

امیر سلطانی

بازرگانی

تهران-تهرانو- خیابان میرسلطانی پلاک 15 طبقه 3

مدیر بازرگانی بخش فروش شرکت مپنا. شرکت کابل مازندران