کد خبر: 79643
در لایحه پیشنهادی دولت؛

دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا از بودجه ۹۷ حذف شد

در لایحه بودجه سال ۹۷ به پروژه «دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا» که در سند جامع توسعه علمی کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده شده است، بودجه تعلق نگرفت.

دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا از بودجه ۹۷ حذف شد
به گزارش کسب وکار نیوز به نقل از مهر ، موضوع «دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا (با مشارکت جهان اسلام و همکاری های بین‌المللی)» که در احکام مرتبط با سند جامع توسعه علمی کشور، احکام مندرج در قانون برنامه ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی لحاظ شده، در لایحه بودجه سال ۹۷ ملاحظه نشد و برای آن ردیف مرتبط در تکالیف دستگاه اجرایی متولی تعلق نگرفته است.براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس احکام مرتبط با دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ملاحظه نشده است و به نظر می رسد این امر، عمدتا به دلیل مغایرت مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با فناوری های فضایی و تمرکز بر حوزه ارائه خدمات فضایی است.این درحالی است که این حکم قبلا در ردیف اعتبارات متفرقه در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ لحاظ شده بود.
 
رشد ۵ درصدی اعتبارات برنامه ای بخش هوافضا
 
درهمین حال براساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به طور کلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش هوافضای کشور رشد ۵ درصدی داشته است و از مجموع رقم حدود ۳.۵۸۲ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به رقم ۳.۶۵۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده و حدود ۰.۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است.مجموع درآمدهای بخش هوافضای کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۷ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲۸۳۲ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به رقم حدود ۳۰۳۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین در بررسی بودجه شرکت های بخش هوافضا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص شد که مجموع ۵۰ درصد سود ویژه این شرکت ها بالغ بر ۸۶۸ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال گذشته حدود ۰.۱۲ درصد افزایش داشته است.
 
در حوزه هوایی سهم اعتبارات برنامه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۵ درصدی داشته و از رقم ۱۴۷۴ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۵۵۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است.در حوزه فضایی اما مشاهده می شود که سهم اعتبارات برنامه ای حوزه فضایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد قابل توجهی نداشته و از مبلغ ۲۰۸۸ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹۲ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.
 
اراده ای برای ارتقای جایگاه فضایی کشور وجود ندارد
 
مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی به مجموع ۱۹ درصد بودجه تخصیص داده شده به سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران در سال ۱۳۹۵ و همچنین ۱۳ درصد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، اعلام کرده که «به نظر می رسد اراده ای برای توسعه و ارتقای جایگاه حوزه فضایی کشور از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود ندارد.»در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با توجه به حذف ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران و همچنین پایان مهلت اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به ایران تا سال ۱۳۹۷ مبنی بر عملیاتی شدن نقطه زهره ۲ و اهمیت فوق العاده این موضوع ردیف اعتباری یاد شده بسیار ناچیز است و به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خرید ماهواره خارجی را با توجه به تعریف ردیف برنامه ای «توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و توسعه خدمات فضایی در اولویت قرار داده است.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با مجموع اعتبار هزینه ای ۵۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان برنامه «توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور و زیرساختهای ماهواره ای» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت به دلیل عدم شفافیت صرف اعتبار این برنامه در حوزه های فضایی و غیرفضایی و همچنین ایجاد بی نظمی در محاسبات بودجه ای لحاظ نشده است. با توجه به هزینه بالای تأمین ماهواره سنجشی و مخابراتی پیشنهاد می شود با موافقت دولت، سهم حوزه فضایی از مبلغ ردیف یاد شده منفک و به ردیف های اعتبارات برنامه ای ذیل سازمان فضایی ایران اضافه شود.مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده که به منظور توسعه زیرساخت هاو خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی، بخشی از اعتبارات ردیف متفرقه تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۹۰۰۰-۱ تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور کسر و به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای به شماره ردیف ۱۱۱۱۰۰-۱ تحت عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» اضافه شود.
 
به کسب و کارهای نوپای حوزه فضایی اعتبار تعلق گیرد
 
همچنین پیشنهاد می شود به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه های سنجش از دور، کاربردهای فضایی نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود که بخشی از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند «ب» تبصره «۱۸» ماده واحده را به منظور تأمین سرمایه بخش دولتی در امور سرمایه گذاری خطرپذیر در قالب صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی تخصیص دهد. موضوع فعالیت این صندوق ها حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه سنجش از دور، کاربردهای فضایی نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
 
در راستای ایجاد و توسعه اپراتورهای فضایی پیشنهاد می شود موضوع بند «ج» تبصره «۱۸» ماده واحده به صورت زیر اصلاح شود:
 
«به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود از طریق سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان فضایی ایران نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح پروژه های دولت الکترونیک، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد اپراتورهای فضایی اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.»از سوی دیگر در بررسی غیراعتباری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نظر می رسد احکام مرتبط با بند «پ» از ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه درباره سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می پذیرد در لایحه بودجه سال جاری رعایت نشده است.
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
قیمت طلا ، ارز و سکه
 • تاکید بر حفظ محیط زیست کشور با استفاده از فناوری‌های روز
 • نخستین سکوی دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان اردیبهشت راه‌اندازی می‌شود
 • ال‌جی از پس تولید پنل‌های اولد آیفون برمی‌آید؟
 • عرضه ارز دیجیتالی کمبریج آنالتیکا در هاله‌ای از ابهام
 • مرورگر اینترنت اکسپلورر، دام جدید هکرها
 • اهمیت نظام توزیع کارآمد
 • تسهیل روند پرداخت های گروهی
 • تقلب در واردات با بداظهاری گمرکی
 • گرانی گوشت در چرخه فعالیت دلالان
 • کارایی «نیما» در جذب ارز پتروشیمی ها
 • پاسکاری پاسخگویی به تخلفات خودرو بین مسئولان
 • ارتقای 24 پله‌ای رتبه گلستان در تجهیز اراضی به سیستم آبیاری نوین
 • پادوانی از بیمارستان مرخص شد
 • پیش‌بینی رشد 3 برابری تولید کلزا در گلستان
 • ون الکتریکی «مان» در راه است!
 • تولید مینی‌بوس افزایش یافت
 • هلیل هودزیچ: ژاپنی‌ها با من مثل آشغال رفتار کردند
 • پیش بینی وضع هوا ۲ اردیبهشت
 • جباری: بحث من و استقلال پول نیست/ باید پولم را از جیب بدهند
 • محمدیان: حضور بانوان در جاکارتا بیش از اینچئون است/ وزارت به برخوردهای سلیقه‌ای ورود می‌کند
 • لزوم اجرای مصوبه تشکیل خانه معمار
 • سرقت حقوق کارکنان توسط مجرمان سایبری
 • اعطای تسهیلات خرد در راستای حمایت از کالای ایرانی
 • مردم حق دارند توامان در شبکه‌های مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند
 • معاون رئیس جمهوری: موزه بانک سپه یکی از زیباترین موزه های کشور است
 • رئیس شورای اسلامی شهریار عنوان کرد شورای شهر آمادگی تعامل کامل با آبفا را دارد
 • معرفی کانال‌های بانک تجارت در پیام‌رسان های داخلی
 • کلنگ زنی پروه ساخت مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهرستان ملارد
 • برگزاری سمینار سراسری روسای شعب استان گیلان بانک ایران زمین
 • رعایت کامل اصول ایمنی در فعالیت های عملیاتی ضروری است
 • حضور فعال در بازارهای بین‌المللی از اهداف مهم شرکت ملی حفاری است
 • رشد ۱۰,۸ درصدی مصرف بنزین در فروردین ۹۷
 • احداث و بازسازی ۱۹۹ کیلومتر جاده در مناطق محروم مسجدسلیمان
 • مجموعه تشک پرش هیجان آرمی با ۴۰درصد تخفیف
 • بازی پر هیجان لیزرتگ در باشگاه پرواز با ۴۷درصد تخفیف
 • کوپن کلیه خدمات آرایشی در سالن سما بانو با ۸۰درصد تخفیف
 • هتل جهانگردی نمونه انزلی ویژه یک شب اقامت با ۴۰درصد تخفیف (اقدام از طریق سایت تخفیفان جهت رزرو الزامی است)
 • گردش یک‌ روزه در شهرک سینمایی غزالی با اجرای نمایش کمدی مبارک به دنبال کار با ۳۰درصد تخفیف
 • «تبریز ۲۰۱۸» چهارشنبه رونمایی می‌شود
 • همایش سفیران سلامت دانش‌آموزی
 • 34 سال بیشترین سن ​​​​​​​تمایل  زنان تهرانی برای فرزند آوری
 • 10 میلیاردری که یک شبه ره 100 ساله را پیمودند
 • قانون مجرم شناخته شد
 • ​​رونمایی از برچسب فرهنگی حمایت از تولید داخلی برای واحدهای صنفی کرج
 • ریاست اتاق اصناف ایران در ۶ شورای تخصصی عضو است
 • با حضور هنرمندان و مدیران سازمان صداوسیما در مرکز همایش‌های سازمان برگزار شد
 • پروازهای فوق العاده یک شرکت ایرانی به ترکیه لغو شد
 • ۶۰ درصد کالاهای بازار مشهد ساخت ایران است
 • خط آهن میانه - بستان آباد رو به اتمام است
 • جلوی شرکت‌های اینترنتی غیرقانونی را بگیرید!