کد خبر: 79643
در لایحه پیشنهادی دولت؛

دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا از بودجه ۹۷ حذف شد

در لایحه بودجه سال ۹۷ به پروژه «دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا» که در سند جامع توسعه علمی کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده شده است، بودجه تعلق نگرفت.

دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا از بودجه ۹۷ حذف شد
به گزارش کسب وکار نیوز به نقل از مهر ، موضوع «دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا (با مشارکت جهان اسلام و همکاری های بین‌المللی)» که در احکام مرتبط با سند جامع توسعه علمی کشور، احکام مندرج در قانون برنامه ششم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی لحاظ شده، در لایحه بودجه سال ۹۷ ملاحظه نشد و برای آن ردیف مرتبط در تکالیف دستگاه اجرایی متولی تعلق نگرفته است.براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس احکام مرتبط با دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ملاحظه نشده است و به نظر می رسد این امر، عمدتا به دلیل مغایرت مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با فناوری های فضایی و تمرکز بر حوزه ارائه خدمات فضایی است.این درحالی است که این حکم قبلا در ردیف اعتبارات متفرقه در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ لحاظ شده بود.
 
رشد ۵ درصدی اعتبارات برنامه ای بخش هوافضا
 
درهمین حال براساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به طور کلی مجموع اعتبارات برنامه ای بخش هوافضای کشور رشد ۵ درصدی داشته است و از مجموع رقم حدود ۳.۵۸۲ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به رقم ۳.۶۵۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده و حدود ۰.۱ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است.مجموع درآمدهای بخش هوافضای کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۷ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲۸۳۲ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به رقم حدود ۳۰۳۶ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین در بررسی بودجه شرکت های بخش هوافضا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص شد که مجموع ۵۰ درصد سود ویژه این شرکت ها بالغ بر ۸۶۸ میلیارد ریال می باشد که نسبت به سال گذشته حدود ۰.۱۲ درصد افزایش داشته است.
 
در حوزه هوایی سهم اعتبارات برنامه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد ۵ درصدی داشته و از رقم ۱۴۷۴ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۱۵۵۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است.در حوزه فضایی اما مشاهده می شود که سهم اعتبارات برنامه ای حوزه فضایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رشد قابل توجهی نداشته و از مبلغ ۲۰۸۸ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ۲۰۹۲ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.
 
اراده ای برای ارتقای جایگاه فضایی کشور وجود ندارد
 
مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی به مجموع ۱۹ درصد بودجه تخصیص داده شده به سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران در سال ۱۳۹۵ و همچنین ۱۳ درصد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ ، اعلام کرده که «به نظر می رسد اراده ای برای توسعه و ارتقای جایگاه حوزه فضایی کشور از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود ندارد.»در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با توجه به حذف ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران و همچنین پایان مهلت اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به ایران تا سال ۱۳۹۷ مبنی بر عملیاتی شدن نقطه زهره ۲ و اهمیت فوق العاده این موضوع ردیف اعتباری یاد شده بسیار ناچیز است و به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خرید ماهواره خارجی را با توجه به تعریف ردیف برنامه ای «توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و توسعه خدمات فضایی در اولویت قرار داده است.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با مجموع اعتبار هزینه ای ۵۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان برنامه «توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور و زیرساختهای ماهواره ای» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت به دلیل عدم شفافیت صرف اعتبار این برنامه در حوزه های فضایی و غیرفضایی و همچنین ایجاد بی نظمی در محاسبات بودجه ای لحاظ نشده است. با توجه به هزینه بالای تأمین ماهواره سنجشی و مخابراتی پیشنهاد می شود با موافقت دولت، سهم حوزه فضایی از مبلغ ردیف یاد شده منفک و به ردیف های اعتبارات برنامه ای ذیل سازمان فضایی ایران اضافه شود.مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده که به منظور توسعه زیرساخت هاو خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی، بخشی از اعتبارات ردیف متفرقه تملک دارایی سرمایه ای ۱۴۹۰۰۰-۱ تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور کسر و به ردیف تملک دارایی های سرمایه ای به شماره ردیف ۱۱۱۱۰۰-۱ تحت عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» اضافه شود.
 
به کسب و کارهای نوپای حوزه فضایی اعتبار تعلق گیرد
 
همچنین پیشنهاد می شود به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه های سنجش از دور، کاربردهای فضایی نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود که بخشی از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال موضوع بند «ب» تبصره «۱۸» ماده واحده را به منظور تأمین سرمایه بخش دولتی در امور سرمایه گذاری خطرپذیر در قالب صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی تخصیص دهد. موضوع فعالیت این صندوق ها حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه سنجش از دور، کاربردهای فضایی نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
 
در راستای ایجاد و توسعه اپراتورهای فضایی پیشنهاد می شود موضوع بند «ج» تبصره «۱۸» ماده واحده به صورت زیر اصلاح شود:
 
«به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود از طریق سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان فضایی ایران نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح پروژه های دولت الکترونیک، توسعه خدمات الکترونیکی و ایجاد اپراتورهای فضایی اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.»از سوی دیگر در بررسی غیراعتباری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به نظر می رسد احکام مرتبط با بند «پ» از ماده (۵۳) قانون برنامه ششم توسعه درباره سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می پذیرد در لایحه بودجه سال جاری رعایت نشده است.
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
قیمت طلا ، ارز و سکه
 • بازدید عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن از نیروگاه شوباد کهنوج
 • بیمه آرمان به تعهداتش در زلزله کرمانشاه عمل کرده است
 • برای اعتلای نام سایپا با تمام توان تلاش خواهیم کرد
 • تداوم حمایت بانک شهر از مدیریت شهری کلانشهرها
 • بازدید مدیر منطقه ای بانک ایران زمین از مجتمع زنجیره‌ای تولید شتر مرغ
 • گردنه چری و شاه‌منصوری چهارمحال و بختیاری مسدود شد
 • بسیاری از موانع تامین تجهیزات نفتی با برجام برطرف شد
 • افزایش برآورد اوپک از تولید رقیبان
 • دبیرکل اوپک، جان باختن ۳۲ خدمه نفتکش «سانچی» را تسلیت گفت
 • صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری در گازرسانی به نیروگاه‌ها در ۹ ماه امسال
 • ۷ میلیارد یورو طرح توسعه‌ای در هلدینگ خلیج فارس اجرا می‌شود
 • ظرفیت فرآورش نفت گچساران ۱۶۵ هزار بشکه در روز افزایش می یابد
 • اعطای تسهیلات خوداشتغالی به بیش از 6 هزار ایثارگر
 • تولید موتور سیکلت ۸۰ درصد کم شد!
 • دستگیری روانشناس قلابی که افراد را به مرگ ترغیب می کرد
 • ارائه تسهیلات به دانشجویان علمی‌کاربردی از طریق صندوق کارآفرینی
 • اصلاح و پالایش اطلاعات مشتریان بانک کشاورزی
 • ایجاد مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپا در اردبیل
 • ایجاد بازار برای محصولات دانش بنیان هدف اصلی جشنواره ایران ساخت است
 • سه منشا اصلی کاهش کیفیت ساخت و ساز
 • اولویت با پژوهش های کارآفرین است
 • تفاهم نامه طرح ملی توسعه کسب و کار منعقد شد
 • تعداد دامنه‌های ثبت شده "ایران" ۸ درصد کاهش یافت
 • چهار مصوبه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد، چهار مصوبه تایید شد
 • گرد وغبار پروازهای صبح فرودگاه سنندج را لغو کرد
 • با استعفای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس موافقت شد
 • منطقه ویژه اقتصادی آستارا در انتظار تامین زیرساخت ها
 • تولید عایق برای جلوگیری از انتشار صدا بین طبقات ساختمان
 • اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شدند
 • با استعفای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس موافقت شد
 • پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 97
 • تعرفه اینترنت برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به یک سوم کاهش پیدا کرد
 • ظرفیت منطقه ویژه لامرد برای تبدیل شدن به قطب صنعتی کشور
 • مدیرعامل منطقه آزاد قشم با مدیران شرکت هواپیمایی ایر نوستروم اسپانیا مذاکره کرد
 • علت عدم ورودامدادرسانان به اتاق ملوانها
 • آنچه درتوان داریم برای حمایت از موسیقی بانوان به‌کار می‌گیریم
 • ایجاد فرصت مشارکت اقتصادی زنان تحصیلکرده از اقدامات مهم دولت دوازدهم است
 • ایران به دنبال پس گرفتن دارایی های بلوکه شده در لوکزامبورگ
 • حسادت غرب به رابطه خوب ایران و چین
 • ۵۶۰۰۰ خودرو وارد کشور شد
 • عرضه بیش از 105 هزار تن انواع قیر، گوگرد، وکیوم باتوم و مواد شیمیایی
 • وعده های فراموش شده زیر آوارهای پلاسکو
 • بررسی مشکل پسماند ویژه شهرک صنعتی و برنامه قوه قضاییه برای اقتصاد مقاومتی
 • بررسی وضعیت پروژه سارینا ٢ با حضور نجفی شهردار تهران در جزیره کیش
 • دلار به مرز ۴۵۲۰ تومان رسید
 • شاخص بورس ۱۰۶ واحد افت کرد
 • شاخص کل بورس 15درصد رشد کرد
 • روحانی: ظرفیت های اقتصادی ایران و کوبا به نفع دو ملت فعال شود
 • جوایز مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره فجر مشخص شد
 • بانک شهر صدرنشین شبکه‌های اجتماعی در میان بانک‌های کشور