کد خبر: 78772
یک پژوهشگر حوزه اعتیاد مطرح کرد

چالش‌های درمان اعتیاد زنان

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد با تاکید بر اینکه ۲ برابر شدن اعتیاد زنان طی سالهای اخیر ادعایی نادرست است، گفت: درمان اعتیاد زنان نسبت به مردان پیچیده‌تر و تابع متغیرهای زیادی است.

چالش‌های درمان اعتیاد زنان
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، یک پژوهشگر حوزه اعتیاد با تاکید بر اینکه ۲ برابر شدن اعتیاد زنان طی سالهای اخیر ادعایی نادرست است، گفت: درمان اعتیاد زنان نسبت به مردان پیچیده‌تر و تابع متغیرهای زیادی است.
عباس دیلمی زاده ، با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران درگیر یک تناقض است، افزود: ما از یک طرف مصرف مواد مخدر را جرم دانسته ایم و از سویی قانون تاکید کرده است که این مجرمین مواد مخدر بیمارند. همچنین در همین قانون تصریح شده است که این مجرمین بیمار باید درمان شوند و بعد گفته شده است که این مجرمین بیمار اگر برای درمان بیماری اقدام نکنند و به خاطر شدت بیماری مرتکب خلافی شوند، این افراد باید دستگیر شوند و به عنوان یک جرم مضاعف در مراکز درمان نگهداری شوند. به خاطر همین تناقضات مفهومی است که ما از مبارزه با مواد مخدر نتیجه نمی گیریم.
وی ادامه داد: شاید مهمترین علت کم نتیجه بودن اقدامات در کاهش آسیب مواد مخدر در کشور این است که ما در حوزه اعتیاد رویکرد ایدئولوژیک داریم یعنی نظریه پردازی در سطوح بالا نداریم و یک نظریه مرجع را قبول نکرده ایم؛ هم اداعای قانونی بودن داریم و هم ادعای بازپروری اجباری. اینها به یک تضاد می خورد و مجبوریم انتخاب کنیم. این در حالی است که مشتری مراکز کاهش آسیب همان است که به مراکز درمان اجباری مراجعه می کند؛ درواقع ۲ برنامه برای یک بیمار داریم.
این پژوهشگر حوزه اعتیاد خاطرنشان کرد: کشورهایی که در زمینه مبارزه با اعتیاد موفق بودند قضاوتی برای مصرف مواد مخدر نکردند. باید به ازای هزینه ای که می‌کنیم بار جسمی روانی اعتیاد را کاهش دهیم. آنها با آزمون خطا و با تجارب خود، برنامه های بازتوانی و درمان را پیش گرفتند. ما می گوییم مکلف هستیم اگر مصرف مواد مخدر برای فرد ضرر دارد جلوگیری کنیم و برخوردهای نادرستی چون «جزیره» و غیره را داریم اما هنوز به همان شیوه ادامه می دهیم. کشورهای غربی خیلی بیشتر از ما کرامت انسانی را حفظ می کنند. به عنوان مثال در مورد زنان همواره با نگاهی ایدئولوژیک می گوییم سیگار یا قلیان برای خانم‌ها ممنوع است. آیا این یک قرائت رسمی و قانونی است؟ قطعا این نگاه دینی نیست پس ما مساله را از دریچه چه کسی می بینیم؟ کشورهایی که موفق بودند برای کنترل سیگار، از دیدگاه‌های ایدئولوژیک دست برداشتند و با دید سلامت محور به موضوع نگاه کردند. ما دائما با اصرار می خواهیم افراد را به معیارهای خودمان برگردانیم اما این شیوه نتیجه عکس داشته است.
موضوع اعتیاد زنان براساس داده‌های غلط و مقایسه‌ای و تحلیل‌های اشتباه، به صورت بسیار بدی برای جامعه ترسیم شده است. گفته می شود اعتیاد زنان ظرف مدت چهار سال ۲ برابر شده که این درست نیستدیلمی زاده با اشاره به تغییرات در قانون مبارزه با موارد مخدر افزود: من سالهاست به عنوان نماینده ایران در جلسات منطقه ای در خصوص تغییر سیاست‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر شرکت داشته ام. در سال ۲۰۱۶ حرکت‌هایی انجام شده و موضوع مجازات اعدام همواره یک مبحث اصلی است. کشور ما هزینه بسیار زیادی به خاطر اعدام‌ها در حوزه مواد مخدر داده است. حتی گروه‌های اپوزیسیون نظام وارد جلسات تخصصی بین المللی در حوزه مواد مخدر شده اند. در یکی از جلسات به خاطر دارم یک فرد ایرانی خارج نشین دیدگاه افراد حاضر را به سمتی می برد که در سال گذشته این تعداد در ایران اعدام شده اند. ما احساس کردیم چه هزینه بالایی می دهیم برای اعدام قاچاقچیان. اگر در کشورمان برای مردم به وجود آمده می گفتیم خب ما این هزینه ها را می دهیم به جای آن به نتایج مطلوبی در کنترل مواد مخدر رسیده ایم. ما باید براساس شواهد عینی و داده ها در خصوص تصمیمات قضاوت کنیم. باید فواید و مضرات یک سیاست را بسنجیم اما متاسفانه تحقیقات منسجم و داده های قابل اتکا در خصوص مواد مخدر نداریم. به عنوان مثال می توانیم ادعا کنیم برداشتن مجازات اعدام می تواند مصرف مواد مخدر را کاهش دهد و همچنین با تکیه بر همین داده های ناقص، با رویکردی دیگر می توانیم ادعا کنم که برداشتن مجازات‌ها می تواند مصرف مواد مخدر را افزایش دهد. وقتی برمبنای مطالعات صحبت نمی کنیم هر ۲ ادعا قابل اثبات است.
وی گفت: موضوع اعتیاد زنان براساس داده های غلط و مقایسه ای و تحلیل‌های اشتباه، به صورت بسیار بدی برای جامعه ترسیم شده است. گفته می شود اعتیاد زنان ظرف مدت ۴ سال ۲ برابر شده است. این اشتباه از آنجایی است که روش‌های مختلف شیوع شناسی را با هم مقایسه می‌کنیم و چون آمار تحت شمول بیشتر شده یا در موارد قبل کم شماری انجام شده است، حرف از ۲ برابر شدن اعتیاد زنان می‌زنیم. این اشتباه از خطای محاسباتی و جمعیت پنهان ناشی می شود. براساس این آمار بی پایه، نمی توانیم ادعا کنیم اعتیاد زنان ۲ برابر شده است و ترس و نگرانی را در خانواده ها دامن بزنیم زیرا این قضاوتها ممکن است باعث تبعیض علیه زنان و محدودیت بیشتر آنها بشود. واقعیت این است که جامعه پویاست و از یک وضع سنتی به سمت مدرنتیه می رود و این هزینه دارد. نمی خواهم بگویم سیگار کشیدن زنان نشانه مدرن شدن است اما تصمیم گیران باید برای جامعه برنامه ریزی مدون داشته باشند. در جامعه امروز برنامه خاصی برای جوانان نداریم. 
انگ‌هایی که می زنیم و تصویر سازی ای که از زن معتاد داریم همان زن معتاد کف خیابان است که این تصور موجب می شود زن معتاد بترسد وارد پروسه درمان شود این پژوهشگر حوزه اعتیاد در مورد روند درمان اعتیاد در زنان و دختران و تفاوت آن با درمان مردان معتاد گفت: وزارت بهداشت می‌گوید همان درمانی که برای مردان هست برای زنان هم هست زیرا تصور آنها از درمان همان درمان دارویی است؛ فقط دوز دارو ممکن است کمی تغییر کند. اما وقتی از یک برنامه درمان و بازتوانی کاهش آسیب صحبت می‌کنیم نیاز به مدل‌های دیگری داریم. مادرانی که در دهک‌های پایین بودند خیلی فرزندپروری را یاد نگرفته اند. برای بازتوانی و کاهش آسیب، درمان زنان باید تفاوت داشته باشد. باید متوجه باشیم در مورد کدام گروه اجتماعی صحبت می‌کنیم. خیلی وقت‌ها انگ‌هایی که می زنیم و تصویرسازی ای که از زن معتاد داریم همان زن معتاد کف خیابان است که این تصور موجب می شود زن معتاد بترسد وارد پروسه درمان شود چون تلقین کرده ایم همه زنان معتاد دارای این ویژگی‌ها هستند؛ خیابان خواب هستند و تن فروشند و ...
دیلمی زاده تاکید کرد: باید قبول کنیم زنان معتاد از طبقه متوسط و بالا هم هستند. باید برای هرکدام از این افراد برنامه خاصی داشته باشیم. معتادی که خانواده دارد، برنامه اقامتی برایش مناسب نیست و باید سرپایی درمان شود اما برای گروهی که جایی برای سکنی ندارند یا به فرض همسر معتاد دارند و درگیر خشونت خانگی هستند آنجا اقامت توصیه می شود. باید مناسب با ویژگی‌های هر فرد طراحی برنامه کنیم و نوشتن پروتکل مشکلی را حل نمی کند. پروتکل یعنی دوز دارو این در حالی است که ما با روح انسان سر و کار داریم بنابراین باید به درمانگر اجازه دهیم مناسب با شرایط فرد برنامه درمانی بازتوانی و حمایت اجتماعی را فراهم کند. همچنین برنامه حقوقی منسجم برای حوزه خانواده لازم است. واقعا سخت است که زنان معتاد را مانند مردان معتاد جامعه پذیر کنیم و به شرایطی برگردانیم که بتوانند مستقل زندگی کنند.
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
قیمت طلا ، ارز و سکه
 • تاکید بر حفظ محیط زیست کشور با استفاده از فناوری‌های روز
 • نخستین سکوی دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان اردیبهشت راه‌اندازی می‌شود
 • ال‌جی از پس تولید پنل‌های اولد آیفون برمی‌آید؟
 • عرضه ارز دیجیتالی کمبریج آنالتیکا در هاله‌ای از ابهام
 • مرورگر اینترنت اکسپلورر، دام جدید هکرها
 • اهمیت نظام توزیع کارآمد
 • تسهیل روند پرداخت های گروهی
 • تقلب در واردات با بداظهاری گمرکی
 • گرانی گوشت در چرخه فعالیت دلالان
 • کارایی «نیما» در جذب ارز پتروشیمی ها
 • پاسکاری پاسخگویی به تخلفات خودرو بین مسئولان
 • ارتقای 24 پله‌ای رتبه گلستان در تجهیز اراضی به سیستم آبیاری نوین
 • پادوانی از بیمارستان مرخص شد
 • پیش‌بینی رشد 3 برابری تولید کلزا در گلستان
 • ون الکتریکی «مان» در راه است!
 • تولید مینی‌بوس افزایش یافت
 • هلیل هودزیچ: ژاپنی‌ها با من مثل آشغال رفتار کردند
 • پیش بینی وضع هوا ۲ اردیبهشت
 • جباری: بحث من و استقلال پول نیست/ باید پولم را از جیب بدهند
 • محمدیان: حضور بانوان در جاکارتا بیش از اینچئون است/ وزارت به برخوردهای سلیقه‌ای ورود می‌کند
 • لزوم اجرای مصوبه تشکیل خانه معمار
 • سرقت حقوق کارکنان توسط مجرمان سایبری
 • اعطای تسهیلات خرد در راستای حمایت از کالای ایرانی
 • مردم حق دارند توامان در شبکه‌های مختلف اجتماعی فعالیت داشته باشند
 • معاون رئیس جمهوری: موزه بانک سپه یکی از زیباترین موزه های کشور است
 • رئیس شورای اسلامی شهریار عنوان کرد شورای شهر آمادگی تعامل کامل با آبفا را دارد
 • معرفی کانال‌های بانک تجارت در پیام‌رسان های داخلی
 • کلنگ زنی پروه ساخت مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شهرستان ملارد
 • برگزاری سمینار سراسری روسای شعب استان گیلان بانک ایران زمین
 • رعایت کامل اصول ایمنی در فعالیت های عملیاتی ضروری است
 • حضور فعال در بازارهای بین‌المللی از اهداف مهم شرکت ملی حفاری است
 • رشد ۱۰,۸ درصدی مصرف بنزین در فروردین ۹۷
 • احداث و بازسازی ۱۹۹ کیلومتر جاده در مناطق محروم مسجدسلیمان
 • مجموعه تشک پرش هیجان آرمی با ۴۰درصد تخفیف
 • بازی پر هیجان لیزرتگ در باشگاه پرواز با ۴۷درصد تخفیف
 • کوپن کلیه خدمات آرایشی در سالن سما بانو با ۸۰درصد تخفیف
 • هتل جهانگردی نمونه انزلی ویژه یک شب اقامت با ۴۰درصد تخفیف (اقدام از طریق سایت تخفیفان جهت رزرو الزامی است)
 • گردش یک‌ روزه در شهرک سینمایی غزالی با اجرای نمایش کمدی مبارک به دنبال کار با ۳۰درصد تخفیف
 • «تبریز ۲۰۱۸» چهارشنبه رونمایی می‌شود
 • همایش سفیران سلامت دانش‌آموزی
 • 34 سال بیشترین سن ​​​​​​​تمایل  زنان تهرانی برای فرزند آوری
 • 10 میلیاردری که یک شبه ره 100 ساله را پیمودند
 • قانون مجرم شناخته شد
 • ​​رونمایی از برچسب فرهنگی حمایت از تولید داخلی برای واحدهای صنفی کرج
 • ریاست اتاق اصناف ایران در ۶ شورای تخصصی عضو است
 • با حضور هنرمندان و مدیران سازمان صداوسیما در مرکز همایش‌های سازمان برگزار شد
 • پروازهای فوق العاده یک شرکت ایرانی به ترکیه لغو شد
 • ۶۰ درصد کالاهای بازار مشهد ساخت ایران است
 • خط آهن میانه - بستان آباد رو به اتمام است
 • جلوی شرکت‌های اینترنتی غیرقانونی را بگیرید!