کد خبر: 74195
در راستای بررسی ابعاد قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد صورت گرفت

شرط بهره مندی از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد

معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی، از جمله مشوق های مالی است که از بدو تاسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد توجه بوده و از دیرباز ، فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بدون پرداخت مالیات به تجارت مشغول بوده اند.

شرط بهره مندی از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
با توجه به اهمیت معافیت مالیاتی به ویژه برای حوزه های تولید و صنعت ، ضروری است معافیت مالیاتی از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی به ویژه اشخاصی که در حوزه های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند با چالش مالیاتی روبرو نشوند. برای بهره مندی ازمعافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، لازم است اقداماتی توسط فعالان اقتصادی صورت پذیرد که در صورت ناآگاهی ، علاوه بر محرومیت از معافیت مالیاتی ، به پرداخت جرایم مربوط به دیرکرد در پرداخت مالیات نیز ملزم خواهند شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فرینا، با بررسی ابعاد قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، به کنکاش موضوع می پردازیم تا ضمن شفاف سازی در این زمینه، با بهره مندی از مزیت معافیت مالیاتی ، رونق اقتصادی در مناطق آزاد حفظ گردد .
برای اولین بار در سال 1372 قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» تصویب شد. در ماده 13 این قانون ، هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند ، از تاریخ بهره برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج شده است ، به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف شده است . معافیت برشمرده شده در ماده 13 ، شامل طیف وسیعی از فعالان اقتصادی از جمله همه فعالان حوزه های تجارت ، تولید و خدمات است. گستردگی این نوع معافیت مالیاتی ، خود دلیلی دیگر بر لزوم بررسی شرایط بهره مندی از این معافیت است.
سالها پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با هدف حمایت بیشتر از تولید و ایجاد اشتغال ، قانون « رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » در سال 1394 تصویب و ابلاغ گردید . این قانون ، نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، قانون خاصِ موخر می باشد که بر اساس موازین  حقوقی آن را تخصیص می زند .
در ماده 31 قانون رفع موانع تولید ، متن ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردید . در بند ت ماده 132 اصلاحی ، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور،  تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر قانونی عنوان شده است . در بند ت ماده 132 اصلاحی اشاره شده که اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه  می شود لذا موضوع " تهیه و لزوم ارائه اظهار نامه مالیاتی " جهت برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ، بدون هیچ گونه ابهامی و با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید پذیرفته شده و لازم الاجرا می باشد .
با عنایت به ذکر نام « مناطق آزاد » در بند ت ماده 132 اصلاحی ، قانون خاص مناطق آزاد ، تخصیص خورده و همه فعالان اقتصادی ، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی ملزم به اجرای این بند می باشند .  در بند ت ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، مرجع تسلیم اظهار نامه مالیاتی مشخص نشده لذا سوال اصلی که مطرح می شود این است که مودیان مالیاتی اظهار نامه مالیاتی را باید به سازمان منطقه آزاد ارائه نمایند یا سازمان امور مالیاتی ؟
جهت رفع این ابهام و پاسخ به سوال ، ضروری است به بند الف ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که معافیت مالیاتی برخی از فعالیت های تولیدی و معدنی را به صورت مالیات به نرخ صفر ، تعریف نموده توجه نماییم . در بند الف ماده 132 اصلاحی ، مودیان برای بهره مندی از مالیات به نرخ صفر ، مکلّف به تسلیم اظهار نامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند تا پس از تعیین درآمد توسط این سازمان ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه گردد .
در نگاه اول به نظر میرسد در تفسیر بند ت ماده 132 اصلاحی و تعیین مرجع دریافت اظهار نامه مالیاتی باید به منطوق بند الف همان ماده قانونی توجه نماییم که مرجع صالح دریافت اظهار نامه مالیاتی را سازمان امور مالیاتی معرفی نموده است  اما در ادامه و توجه به قوانین مرتبط ، ضروری است که به احکام دائمی برنامه ششم توسعه که پس از قانون رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ شده اند ، اشاره شود .  
در متن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و بند الف آن ذکر شده است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام ٬ اِعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق ٬ تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف ، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ٬ بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف ٬ اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند .
همچنین در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه ، کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق ، بر عهده سازمان های مناطق آزاد نهاده شده است ، روش اداره مناطق آزاد نیز صراحتاً بصورت ( منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) اعلام شده است .
در ادامه و توضیح بیشتر مطلب و تبیین نقش پررنگ سازمان منطقه آزاد در اداره محدوده منطقه آزاد ، لازم است اشاره شود که در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز اداره هر منطقه ، منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه سازمان ، مجاز شناخته شده ، همچنین در ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ، فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد برشمرده شده است و علاوه بر تمام این موارد ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مورد تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و اعلام شده است که مناطق آزاد منحصراً بر اساس این قانون اداره می شوند .  
با تمام موارد پیش گفته ، هم اکنون وظیفه فعالان اقتصادی برای برخورداری از معافیت مالیاتی چیست ؟ و اظهارنامه مالیاتی خود را باید به کدام مرجع ارائه نمایند ؟ سازمان امور مالیاتی یا سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ؟  
جهت یافتن پاسخ این سوالات ضروری است به تصویب نامه " برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی " و دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره شود. در این دستورالعمل، شرکت ها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.
 درحال حاضر شرط برخورداری فعالان اقتصادی از مالیات به نرخ صفر در محدوده مناطق آزادتجاری - صنعتی، ارائه اظهار نامه مالیاتی است که مرجع دریافت آن نیز سازمان امور مالیاتی است.
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
قیمت طلا ، ارز و سکه
 • تیلرسون: برای پایان بحران سوریه باید نفوذ ایران قطع شود
 • نامه اسماعیل هنیه به رهبر انقلاب اسلامی
 • یکسال گذشت؛ پلاسکونشینان همچنان در انتظار وعده و وعیدها
 • شادی دلار تمام می‌شود!
 • ناکامی چین در مدیریت بحران بدهی
 • ثبت‌نام کنندگان در سامانه کارا طرح بدهند
 • صدور بی‌رویه مجوز فست فودها بازنگری می‌شود
 • دانشگاه اراک میزبان کنفرانس‌های ملی "جوش و بازرسی" و "آزمایش‌های غیرمخرب"
 • تعاونی‌ها در اولویت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی
 • ۴۷درصد تخفیف بیفتک کوب گوشت BW-R630
 • کمبود متخصص در حوزه استارت‌آپ‌ها
 • حاشیه‌های آغاز دیدار پرسپولیس-گسترش فولاد
 • رشد صادرات زنجیره روی، آلومینیوم و مولیبدن در 9 ماهه 96 صورت گرفت
 • جدیدترین وضعیت تولید اتوبوس در ایران
 • ساخت نماهنگ ایران با صدای ۴ خواننده
 • پوتین صاحب خودروی ملی روسیه می‌شود
 • انتقاد از اسپیکرهای هوشمندی که به وای فای وصل نمی‌شوند
 • گسترش آلودگی نفتی نفتکش سانچی در دریای چین
 • دی‌ماریا: مسی همین الان هم بهترین بازیکن تاریخ است
 • مجموعه بوم باکس تهران ویژه سانس های اجاره‌ای فوتبال، بسکتبال، والیبال و فوتسال با ۵۰درصد تخفیف
 • کلینیک ویانا ویژه میکرونیدلینگ با ۸۲درصد تخفیف
 • برگزاری شورای حمل‌ونقل در استان یزد
 • احداث ۲۲۹ کیلومتر بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد
 • کاهش دید افقی علت تاخیر پرواز‌های مشهد
 • ماجرای هک شدن بانک صادرات مکزیک
 • آغاز طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر جهرم
 • جزئیات جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر سنندج
 • یکپارچه‌سازی آمار و اطلاعات اعتباری ادارات کل راه و شهرسازی
 • برگزاری جلسه هیئت نمایندگی املاک و مسکن در اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
 • ملاک انتخاب ساختمان برتر رضایتمندی بهره‌بردار است
 • تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های حمل‌ونقلی و مسکنی استان خوزستان
 • واکنش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نسبت به تخریب بنا‌های تاریخی شهر همدان
 • بودجه 97 و نرخ تورم
 • حفظ قدرت خرید کارگر بر دوش کارفرما
 • افزایش کیفیت نان بعد از آزادسازی
 • نهمین مسابقه ملی بهره وری برگزیدگان خود را شناخت
 • ایجاد اشتغال برای بیش از 500 نفردر 9 ماهه سال 96
 • واگذاری و راه اندازی شهرک های صنعتی با مدیریت بخش خصوصی
 • محرومیت مادام‌العمر سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ازبکستان
 • مسجد را باید روحانیت با کمک مردم، مومنین و متدین اداره کنند
 • دامپزشکی ایلام و مسئولان بیمه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند
 • سکته قلب تپنده ایلام!
 • نشست استاندار و مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری با وزیر نیرو
 • تشریح اقدامات بانک تجارت در زلزله سر پل ذهاب
 • شرکت رویای هفت آسمان سبلان با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح خواهد شد
 • ارتقای سامانه های پرداخت الکترونیک و اتصال به نسخه جدید شبکه شتاب در بانک شهر
 • بیمه تجارت نو پیشگام در گسترش بیمه عمر و حمایت از هنرمندان
 • خودروهای سایپا بالاترین سازگاری را با الزامات زیست محیطی دارند
 • کارشناس شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین برگزیده جوان جشنواره فارابی شد
 • رتبه اول بانک سپه در پرداخت تسهیلات برای رونق تولید استان گلستان